saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Finances i Comptabilitat (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16204004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia
16204008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
16204003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
16204005 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia
16204009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
16204001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa
16204007 Estadística I 6 Bàsica Estadística
16204010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
16204002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa
16204006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204103 Microeconomia 6 Obligatòria
16204107 Comptabilitat Financera Superior 6 Obligatòria
16204118 Màrqueting 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16204104 Estadística II 6 Obligatòria
16204119 Macroeconomia Monetària 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204111 Administració d'Empreses 6 Obligatòria
16204112 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16204101 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16204108 Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria
16204113 Fonaments dels Mercats Financers 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204114 Valoració d'Actius Financers 6 Obligatòria
16204115 Mercats i Actius Financers I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 12 optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204102 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16204105 Economia Mundial 6 Obligatòria
16204109 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 12 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204117 Mercats i Actius Financers II      6 Obligatòria
16204120 Fiscalitat 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16204401 Pràctiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.
  Optativa 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
16204106 Ciutadania 6 Obligatòria
16204110 Auditoria 6 Obligatòria
16204116 Planificació Econòmica i Financera 6 Obligatòria