saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diplomatura en Educació Social

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 34,5 13,5 9 3 0 60
2n 30 15 9 6 0 60
3r 27 15 9 9 0 60
Totals 91,5 43,5 27 18 0 180

Continguts

1r Cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
11081009
Didàctica General
9
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11081004
Educació Permanent
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Teoria i Història de l'Educació
11081003
La Desadaptació Social
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Teoria i Història de l'Educació
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Psicologia Social
11081010
Estratègies d'Intervenció Educativa
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Teoria i Història de l'Educació
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Psicologia Social
11081005
Psicologia del Desenvolupament
9
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11081008
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Llenguatge i Sistemes Informàtics
11081002
Teories e Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Teoria i Història de l'Educació
 • Sociologia
11081007
Programes d'Animació Sociocultural
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Teoria i Història de l'Educació
11081006
Psicologia Social i de les Organitzacions
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Social
11081001
Sociologia i Antropologia Social
4,5
TRONCAL
 • Antropologia Social i Sociologia
11081011
Practicum I
6
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals d'aquest Títol
11081012
Practicum II
9
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals d'aquest Títol
11081013
Practicum III
18
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals d'aquest Títol
11081101
Antropologia de l'Educació
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Teoria i Història de l'Educació
11081103
Bases Metodològiques de la Investigació Educativa
9
OBLIGATÒRIA
 • Mètodes d'Investigació i diagnòstic en Educació
11081107
Pedagogia Social
6
OBLIGATÒRIA
 • Teoria i Història de l'Educació
11081104
Didàctica Diferencial
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar
11081105
Educació i Treball
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Teoria i Història de l'Educació
11081108
Intervenció Didàctica en Educació d'Adults
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar
11081102
Introducció al Desenvolupament Professional
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar
11081106
Diagnòstic en Educació
6
OBLIGATÒRIA
 • Mètodes d'Investigació i diagnòstic en Educació
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 
27
OPTATIVES