saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mestre: Educació Primària (1997)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 60 4,5 0 0 0 64,5
2n 33 9 9 12 0 63
3r 42 9 4,5 7,5 0 63
Totals 135 22,5 13,5 19,5 0 190,5

Continguts

1r Cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
11131012
Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11131006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11131001
Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11131007
Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11131013
Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11131014
Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11131002
Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11131003
Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11131004
Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11131015
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11131010
Ciències Experimentals i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
11131019
Ciències Experimentals i la Seva Didàctica II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
11131011
Ciències Socials i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Socials
11131020
Ciències Socials i la Seva Didàctica II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Socials
11131005
Expressió Musical i la Seva Didàctica
4.5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11131023
Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11131009
Educació Física i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11131025
Idioma Estranger i la Seva Didàctica (Anglès)
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
11131026
Idioma Estranger i la Seva Didàctica (Francès)
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Francesa
11131022
Llengua i Literatura Catalana
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11131024
Didàctica de la Llengua I
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11131008
Matemàtiques i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11131021
Matemàtiques i la Seva Didàctica II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11131016
Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11131017
Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11131102
Llengua i Literatura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11131105
Didàctica de la Llengua II
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11131103
El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11131104
El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11131101
Didàctica del Càlcul
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de les Matemàtiques
 
13,5
OPTATIVES