saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mestre: Educació Musical (1997)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 60 4,5 0 0 0 64,5
2n 40,5 6 4,5 12 0 63
3r 51 0 4,5 7,5 0 63
Totals 151,5 10,5 9 19,5 0 190,5

Continguts

1r Cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
11121013
Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11121005
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11121001
Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11121006
Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11121014
Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11121015
Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11121002
Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11121003
Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11121004
Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11121016
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11121028
El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11121027
El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11121021
Idioma Estranger i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Francesa
 • Filologia Anglesa
11121007
Matemàtiques i la seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11121026
Llengua i Literatura Catalana
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Llengua Espanyola
11121008
Educació Física i la seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11121019
Didàctica de l'Expressió Musical I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121020
Didàctica de l'Expressió Musical II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121010
Formació Instrumental I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121022
Formació Instrumental II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121023
Agrupacions Musicals I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121024
Agrupacions Musicals II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121011
Formació Rítmica i Dança
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121012
Formació Vocal i Auditiva
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121025
Història de la Música i del Folklore
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
 • Història de l'Art
11121009
Llenguatge Musical
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121017
Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals
11121018
Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals
11121101
Lengua i Literatura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia corresponent
11121102
Didàctica de la llengua I
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia corresponent
 
9
OPTATIVES