saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil (2009): Assignatures Optatives

Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

Codi Assignatura Crèdits
11254201  
Activitats Universitàries Reconegudes
 
 3
11264201
11274201
11254202  
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat)
 
 3
11264202
11274202
11254203  
Seminaris Interdisciplinaris
 
 3
11264203
11274203
11254204 Projecte Artístic 3
11264204 
11274204
11254205  
Formació Vocal i Auditiva
 
3
11264205
11274205
11254206  
Didàctica de l'Educació Psicomotriu a l'Educació Infantil I
 
 6
11264206
11274206
11254207  
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera
 
 9
11264207
11274207
11254208  
Didàctica de la Llengua Estrangera
 
 6
11264208
11274208
11254209  
Dansa: La Música en Moviment
 
 3
11264209
11274209
11254210  
Pràctica Instrumental, Creativitat i Improvisació
 
 3
11264210
11274210
11254211  
Audició: Les Històries de la Música
 
 3
11264211
11274211
11254212  
Llenguatge Musical
 
 3
11264212
11274212
11254213  
Desenvolupament i Educació Psicomotriu
 
 6
11264213
11274213
11254214  
Treball Corporal
 
 3
11264214
11274214
11254215  
Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats Emocionals i de Relació
 
 3
11264215
11274215
11254216  
Intervenció Psicoeducativa en la Diversitat Social, Ètnica i Cultural
 
 6
11264216
11274216
11254217  
Aspectes Educatius i Programes d'Intervenció per l'Alumnat amb Discapacitat Sensorial i Motòrica
 
 6
11264217
11274217
11254219 Veu i Salut 3
11264219
11274219
11254220 Didàctica de la Música i la Dansa a Primària 3
11264220
11274220
11254221 L'Infant i la Dansa 3
11264221
11274221
11254222 Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular 12
11264222
11274222
11254223 Intervenció Educativa segons les Capacitats Intel·lectuals de l'Alumnat d'Educació Infantil 6
11264223
11274223
11254224 Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats de Comunicació i Llenguatge 6
11264224
11274224
11254225 Planificació i Programació de la Pràctica Psicomotriu a l'Escola 3
11264225
11274225
11254226 L'Observació i l'Avaluació del Joc de l'Infant 3
11264226
11274226
11254227 Educació Psicomotriu i Atenció a la Diversitat en el Marc de l'Escola Inclusiva 3
11264227
11274227

11254228
11264228
11274228

Formació Psico-Corporal 3

11254229
11264229
11274229

Religió, Cultura i Valors 6

11254230
11264230
11274230

El Missatge Cristià 6

11254231
11264231
11274231

L'Església, el Sagraments i la Moral 6

11254232
11264232
11274232

Pedagogia i Didàctica de la Religió a l'Escola 6