saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil: Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

Menció: EDUCACIÓ MUSICAL I DANSA (27 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS

11254204

11264204

11274204

Projecte Artístic 3
11254205
11264205
11274205
Formació Vocal i Auditiva 3
11254209
11264209
11274209
Dansa: La Música en Moviment 3
11254210
11264210
11274210
Pràctica Instrumental, Creativitat i Improvisació 3
11254211
11264211
11274211
Audició: Les Històries de la Música 3
11254212
11264212
11274212
Llenguatge Musical 3

11254219

11264219

11274219

Veu i Salut 3

11254220

11264220

11274220

Didàctica de la Música i la Dansa a Infantil 3

11254221

11264221

11274221

L'Infant i la Dansa 3
Menció: EDUCACIÓ PSICOMOTRIU (27 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
11254206
11264206
11274206
Didàctica de l'Educació Psicomotriu a l'Educació Infantil I 6
11254213
11264213
11274213
Desenvolupament i Educació Psicomotriu 6
11254214
11264214
11274214
Treball Corporal 3

11254225

11264225

11274225

Planificació i Programació de la Pràctica Psicomotriu a l'Escola 3

11254226

11264226

11274226

L'Observació i l'Avaluació del Joc de l'Infant 3

11254227

11264227

11274227

Educació Psicomotriu i Atenció a la Diversitat en el Marc de l'Escola Inclusiva 3

11254228

11264228

11274228

Formació Psico-Corporal 3
Menció: IDIOMES Anglès (27 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
11254207
11264207
11274207
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera 9
11254208
11264208
11274208
Didàctica de la Llengua Estrangera 6

11254222

11264222

11274222

Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular 12
Menció: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (27 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
11254215
11264215
11274215
Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats Emocionals i de Relació 3
11254216
11264216
11274216
Intervenció Psicoeducativa en la Diversitat Social, Ètnica i Cultural 6
11254217
11264217
11274217
Aspectes Educatius i Programes d'Intervenció per l'Alumnat amb Discapacitat Sensorial i Motòrica 6

11254223

11264223

11274223

Intervenció Educativa segons les Capacitats Intel·lectuals de l'Alumnat d'Educació Infantil 6

11254224

11264224

11274224

Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats de Comunicació i Llenguatge 6