saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mestre: Educació Física (1997)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries Optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 61,5 4,5 0 0 0 66
2n 33 6 9 12 0 60
3r 52,5 0 4,5 7,5 0 64,5
Totals 147 10,5 13,5 19,5 0 190,5

Continguts

1r Cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
11101006
Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101011
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101001
Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11101007
Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11101012
Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11101013
Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101002
Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101003
Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11101004
Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11101014
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11101026
El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11101025
El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11101005
Expressió Musical i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11101024
Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11101017
Idioma Estranger i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Francesa
 • Filologia Anglesa
11101008
Matemàtiques i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11101023
Llengua i Literatura Catalana
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Llengua Espanyola
11101018
Aprenentatge i Desenvolupament Motriu
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101010
Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
 • Fisioteràpia
 • Medicina
 • Psicobiologia
11101009
Habilitats Perceptives i Motrius Bàsiques
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101019
Habilitats Físiques i Esportives
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101022
Didàctica de l'Educació Física I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101020
Didàctica de l'Educació Física II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101021
Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101015
Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncals
11101016
Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncals
11101101
Lengua i Literatura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11101102
Didàctica de la llengua I
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
 
13,5
OPTATIVES