saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mestre: Educació Física

Has de tenir en compte que...

 • El centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
 • Les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.

Optatives

Matèria Codi Assignatura Crèdits Àrees de Coneixement
  11101201
Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural
4,5
 • Didàctica de l'expressió Corporal
  11101202
Expressió Corporal
4,5
 • Didàctica de l'expressió Corporal
  11101203
Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar
4,5
 • Didàctica de l'expressió Plàstica
  11101204
Tutoria i Avaluació a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11101205
Investigació Didàctica a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11101206
Intervenció Educativa en Nens Superdotats
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11101207
Els Processos d'Aculturació en l'Educació
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11101208
Aprenentatge de Procediments
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11101209
Desenvolupament Moral
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11101210
Psicologia de la Instrucció
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11101211
Intervenció a l'Aula Davant els Problemes de Conducta
4,5
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
  11101212
Anàlisi Musical
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
  11101213
Metodologia Elemental de la Música
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11101214
Religió i Cultura
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11101215
Pedagogia de la Religió
6
 • Didàctica de les Ciències Socials
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11101216
Temes de Llengua i Literatura Catalana
4,5
 • Filologia Catalana
  11101217
Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània
4,5
 • Llengua Espanyola
 • Literatura Espanyola
  11101218
Textos Infantils i Juvenils
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11101219
Tècniques d'Expressió Oral per a Llengues Estrangeres
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11101220
Didàctica de la Geometria
4,5
 • Didàctica de les Matemàtiques
  11101221
Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11101222
Educació Mediambiental
4,5
 • Enginyeria Química
  11101223
Ciència de la Vida
4,5
 • Didàctica de les Ciències Experimentals