saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mestre: Educació Especial (1997)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries Optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 49,5 10,5 0 0 0 60
2n 37,5 12 4,5 12 0 66
3r 52,5 0 4,5 7,5 0 64,5
Totals 145,5 22,5 9 19,5 0 190,5

Continguts

1r Cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
11091010
Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091006
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091001
Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11091007
Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11091011
Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11091012
Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091002
Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091003
Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11091004
Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11091013
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11091016
Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091009
Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091017
Aspectes Evolutius i Educatius de Deficiència Motora
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Fisioteràpia
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091023
Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091018
Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091019
Intervenció Educativa en la Deficiència Mental
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091008
Educació Física en Alumnes amb Necessitats Educatives Especials
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
 • Fisioteràpia
11091005
Expressió Musical i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
 • Didàctica de l'Expressió Musical
11091024
Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
 • Didàctica de l'Expressió Musical
11091020
Transtorns de Conducta i de Personalitat
6
TRONCAL
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091021
Alteracions en l'Aprenentatge de la Lectura i la Escriptura
4,5
TRONCAL
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091022
Intervenció Psicoeducativa en l'Aprenentatge de la Lecto-Escriptura
4,5
TRONCAL
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091014
Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11091015
Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11091102
Lengua i Leteratura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11091103
Lengua i Literatura Catalana
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11091104
Didàctica de la Llengua I
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11091101
El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
 
9
OPTATIVES