saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria
Anual

11254004

11264004

11274004

Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació

11254002

11264002

11274002

Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació

1r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria
Anual

11254001

11264001

11274001

Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia

11254003

11264003

11274003

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria

11254005(2Q)

11264005 (An)

11274005 (An)

Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6 Bàsica Educació

11254009(1Q)

11264009 (An)

11274009 (An)

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament 6 Bàsica Psicologia

11254006 (An)

11264006 (An)

11274006 (An)

Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 12 Bàsica Educació

11254008(1Q)

11264008 (An)

11274008 (An)

L'Escola d'Educació Infantil 6 Bàsica Educació

2n curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria

11254007(An)

11264007(An)

11274007(An)

Infància, Salut i Alimentació 12 Bàsica Educació

11254101(2Q)

11264101(An)

11274101(An)

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I 6 Obligatòria  

11254104(2Q)

11264104(An)

11274104(An)

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-Escriptura I 6 Obligatòria  

11254107(1Q)

11264107(An)

11274107(An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentlas, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
Anual

11254102

11264102

11274102

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12 Obligatòria

11254105

11264105

11274105

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-Escriptura II 6 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

11254108(An)

11264108(An)

11274108(An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6 Obligatòria

11254401(2Q)

11264401(2Q)

11274401(2Q)

Pràcticum I (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura Pràcticum I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits totals del grau. En aquest 40% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r curs.

4t curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

11254106(2Q)

11264106(An)

11274106(An)

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-Escriptura III 9 Obligatòria

11254103(2Q)

11264103(An)

11274103(An)

Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió corporal III 3 Obligatòria

11254109(2Q)

11264109(An)

11274109(An)

Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia

11254402(1Q)

11264402(An)

11274402(An)

Pràcticum II (**) 21 Obligatòria

11254301(An)

11264301(An)

11274301(An)

Treball de Fi de Grau (***) 9 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràcticum II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
(***) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau

1Q: 1r Quadrimestre/2Q: 2n Quadrimestre/An: Anual