saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Economia

Taula d'Adaptacions

Assignatures pla 1999
Crèdits
Assignatures pla 2001
Crèdits
Econometria I
6
Econometria I
6
Econometria II
6
Econometria II
6
Política Econòmica
6
Política Econòmica
6
Política Industrial
6
Política Industrial
6
Teoria del Sector Públic
6
Teoria del Sector Públic
6
Hisenda Pública
6
Hisenda Pública
6
Macroeconomia Superior
6
Macroeconomia Superior
6
Dinàmica Macroeconòmica
6
Dinàmica Macroeconòmica
6
Teoria de l'Organització Industrial
6
Teoria de l'Organització Industrial
6
Microeconomia Superior
6
Microeconomia Superior
6
Direcció Financera
6
Direcció Financera II
6
Fonaments de Màrketing
6
Fonaments de Màrketing
6
Economia i Territori
6
Economia Territorial
6
Teoria dels Mercats Financers
6
Teoria dels Mercats Financers
6
Economia Laboral
6
Economia Laboral
6
Teoria de Jocs
6
Teoria de Jocs
6
Dret i Política de la Competència
6
Dret i Política de la Competència
6
Economia Catalana
6
Economia Catalana
6
Economia del Medi Ambient
6
Economia del Medi Ambient
6
Processos d'Integració Econòmica
6
Economia Internacional i Integració Econòmica
6
Gestió de Recursos Humans
6
Direcció de Recursos Humans
6
Informàtica Aplicada als Mètodes Quantitatius
6
Informàtica Aplicada als Mètodes Quantitatius
6
Història del Pensament Econòmic
6
Doctrines Econòmiques i Anàlisi Econòmica
6
Economia del Sector Turístic
6
Economia del Sector Turístic
6
Sociologia Econòmica
6
Sociologia Econòmica
6
Microeconometria
6
Microeconometria Aplicada
6
Federalisme Fiscal
6
Federalisme Fiscal
6
Tècniques Operatives de Gestió
6
Tècniques Operatives de Gestió
6
Pràctiques Empresarials
6
Pràctiques Empresarials I
6
Estudi en el Marc de Convenis Internacionals
6
Estudis en el Marc de Convenis Internacionals
6
Finances
6
Finances
6
Gestió de Qualitat
6
Gestió de Qualitat
6
Innovació i Canvi Tècnic
6
Innovació i Canvi Tècnic
6
Nova Economia
6
Nova Economia
6

Observacions

 • Les assignatures superades al pla 1999 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1999)

Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07 Curs 2007-08
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ----
2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---

Observacions alumnes:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2001), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2001-02.

Observacions professors/es:

 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.