saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) (2001)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries Optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 60 12 0 0 0 72
2n 36 18 12 12 0 78
Total 96 30 12 12 0 150
Segon cicle 3r 48 0 24 6 0 78
4t 24 12 24 12 0 72
Total 72 12 48 18 0 150
Totals 168 42 60 30 0 300

Continguts 1r curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
16061001
Introducció a la Comptabilitat
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16061007
Història Econòmica Mundial
6
TRONCAL
 • Història i Institucions Econòmiques
16061009
Introducció al Dret Mercantil
6
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
16061013
Anàlisi Matemàtica I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16061015
Microeconomia I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061101
Anàlisi de Dades Econòmiques
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada

2n Quadrimestre

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
16061002
Comptabilitat Financera
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16061003
Economia Mundial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061008
Història Econòmica d'Espanya
6
TRONCAL
 • Història i Institucions Econòmiques
16061011
Macroeconomia I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061014
Anàlisi Matemàtica II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16061102
Economia de l'Empresa
6
OBLIGATÒRIA
 • Organització d'Empreses

Continguts 2n curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
16061004
Economia Espanyola
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061005
Estadística I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16061010
Introducció al Dret de l'Administració Pública
6
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
16061016
Microeconomia II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061103
Matemàtiques per a l'Economia
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
 
6
OPTATIVA
 
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
16061006
Estadística II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16061012
Macroeconomia II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061104
Direcció Financera I
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
16061105
Teoria Econòmica de la Decisió
6
OBLIGATÒRIA
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 
6
OPTATIVA
 

Continguts 3r curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
16062019
Política Econòmica
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062025
Teoria de l'Organització Industrial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062017
Econometria I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062028
Direcció Financera II
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
 
6
OPTATIVA
 
 
6
OPTATIVA
 
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
16062020
Política Industrial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062023
Macroeconomia Superior
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062018
Econometria II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062027
Fonaments de Màrketing
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
 
6
OPTATIVA
 
 
6
OPTATIVA
 

Continguts 4t curs


1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
16062022
Teoria del Sector Públic
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062026
Microeconomia Superior
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062106
Economia Territorial
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
 
6
OPTATIVA
 
 
6
OPTATIVA
 
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
16062021
Hisenda Pública
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062024
Dinàmica Macroeconòmica
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062107
Teoria dels Mercats Financers
6
OBLIGATÒRIA
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 
6
OPTATIVA
 
 
6
OPTATIVA