saltar al contingut principal
Cercar
URV

estil-sga.css

Estructura
CicleCursMatèries troncalsMatèries obligatòriesMatèries optativesCrèdits lliuresTreball fi de carreraTotals
Primer cicle 1r 49,5 4,5 9 0 0 63
2n 60 0 0 0 0 60
3r 54 0 9 0 0 63
Total 163,5 4,5 18 0 0 186
Segon cicle 4t 46,5 0 9 4,5 0 60
15 0 18 27 0 60
Total 61,5 0 27 31,5 0 120
Totals 225 4,5 45 31,5 0 306


Continguts 1r curs
1r Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15071101

Ciència Política

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Ciència Política i de l'Administració

15071012

Dret Romà

7,5

TRONCAL

 • Dret Romà

15071013

Economia Política i Hisenda Pública I

4,5

TRONCAL

 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Organització d'Empreses

15071015

Història del Dret Espanyol

7,5

TRONCAL

 • Història del Dret i de les Institucions

15071018

Teoria del Dret

6

TRONCAL

 • Filosofia del Dret

2n Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15071003

Dret Civil I

6

TRONCAL

 • Dret Civil

15071006

Dret Constitucional I

7,5

TRONCAL

 • Dret Constitucional

15071014

Economia Política i Hisenda Pública II

4,5

TRONCAL

 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Organització d'Empreses

15071017

Introducció al Dret Processal

6

TRONCAL

 • Dret Processal

 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 

Optativa

4,5

OPTATIVA


Continguts 2n curs
Anuals
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15071009

Dret Internacional Públic

9

TRONCAL

 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

15071010

Dret Penal I

9

TRONCAL

 • Dret Penal

1r Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15071001

Dret Administratiu I

4,5

TRONCAL

 • Dret Administratiu

15071004

Dret Civil II

7,5

TRONCAL

 • Dret Civil

15071007

Dret Constitucional II

6

TRONCAL

 • Dret Constitucional

2n Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15071002

Dret Administratiu II

4,5

TRONCAL

 • Dret Administratiu

15071005

Dret Civil III

6

TRONCAL

 • Dret Civil

15071016

Institucions de Dret Comunitari

7,5

TRONCAL

 • Dret Administratiu
 • Dret Constitucional
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

15071008

Dret Constitucional III

6

TRONCAL

 • Dret Constitucional

Continguts 3r curs
Anuals
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15071027

Dret Mercantil I

9

TRONCAL

 • Dret Mercantil

15071011

Dret Penal II

9

TRONCAL

 • Dret Penal

1r Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15071019

Dret Administratiu III

4,5

TRONCAL

 • Dret Administratiu

15071021

Dret Civil IV

6

TRONCAL

 • Dret Civil

 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 

Optativa

4,5

OPTATIVA

2n Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15071020

Dret Administratiu IV

4,5

TRONCAL

 • Dret Administratiu

15071022

Dret Civil V

6

TRONCAL

 • Dret Civil

15071024

Dret Financer i Tributari I

7,5

TRONCAL

 • Dret Financer i Tributari

15071029

Dret Processal Civil

7,5

TRONCAL

 • Dret Processal

Continguts 4t curs
Anuals
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15072026

Dret Internacional Privat

9

TRONCAL

 • Dret Internacional Privat

15072031

Dret del Treball i la Seguretat Social

9

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
1r Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15072025

Dret Financer i Tributari II

7,5

TRONCAL

 • Dret Financer i Tributari

15072028

Dret Mercantil II

7,5

TRONCAL

 • Dret Mercantil

15072032

Filosofia del Dret

4,5

TRONCAL

 • Filosofia del Dret

15072030

Dret Processal Penal

4,5

TRONCAL

 • Dret Processal

2n Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15072023

Dret Eclesiàstic de l'Estat

4,5

TRONCAL

 • Dret Eclesiàstic de l'Estat

  Optativa

4,5

OPTATIVA

 
  Optativa

4,5

OPTATIVA

 

Continguts 5è curs
1r Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15072033

Practicum I

4,5

TRONCAL

 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal
 • Dret Processal
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social

15072034

Practicum II

6

TRONCAL

 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal
 • Dret Processal
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social

 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 

Optativa

4,5

OPTATIVA

2n Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15072035

Practicum III

4,5

TRONCAL

 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal
 • Dret Processal
 • Dret del Treball i la Seguretat Social

 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 

Optativa

4,5

OPTATIVA