saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Dret (2009): Itinerari a temps parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
15214001 Habilitats del Jurista 6 Bàsica Habilitats del Jurista
15214002 Dret Romà 6 Bàsica Dret
15214004 Teoria del Dret 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
15214009 Ciència Política 6 Bàsica Ciència Política
15214010 Economia 6 Bàsica Economia

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
15214003 Història del Dret 6 Bàsica Dret
15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6 Bàsica Dret
15214113 Dret Comparat 3 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
15214006 Introducció al Dret Processal 6 Bàsica Dret
15214007 Part General del Dret Civil 6 Bàsica Dret

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
15214103 Dret Internacional Públic 8 Obligatòria  
15214106 Dret d'Obligacions i Contractes 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
15214008 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 Bàsica Dret
15214101 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 Obligatòria  
15214102 Drets Fonamentals 5 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Primer Quadrimestre
15214104 Dret Penal: Part General 8 Obligatòria
15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15214105 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 Obligatòria
15214107 Drets Reals 6 Obligatòria
15214111 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15214108 Dret de Família 4 Obligatòria
15214112 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 Obligatòria
  Optativa 4 Optativa
Segon Quadrimestre
15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 Obligatòria
  Optatives 8 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15214109 Dret de Succesions 5 Obligatòria
15214114 Dret Financer 6 Obligatòria
  Optativa 4 Optativa
Segon Quadrimestre
15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 Obligatòria
15214119 Dret Processal Civil 7 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15214118 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 Obligatòria
15214120 Dret Processal Penal 3 Obligatòria
  Optativa 4 Optativa
Segon Quadrimestre
15214121 Dret Internacional Privat 8 Obligatòria
15214122 Filosfia del Dret 3 Obligatòria
  Optativa 4 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15214115 Sistema Tributari 7 Obligatòria
  Optatives 8 Optativa
Segon Quadrimestre
15214301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria

(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70 % dels crèdits totals del grau i a l'hora matricular tots els crèdits que falten per finalitzar els estudis.

15214401 Pràctiques Externes (**) 6 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
  Optativa 4 Optativa