saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Dret (2009): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura Crèdits
15214201 Tributació de les Activitats Professionals 4
15214202 Dret dels Mercats Financers 4
15214203 Institucions dels Drets Civils d'Espanya 4
15214204 Dret de la Navegació, Transport i Logística 4
15214205 Dret Penal i Noves Tecnologies 4
15214206 Dret de la Seguretat Social: Acció Protectora 4
15214207 Drets Fonamentals i Relacions de Treball 4
15214208 Fonaments Romanístics del Dret Privat Europeu 4
15214209 Advocacia i Judicatura 4
15214210 Nacionalitat i Estrangeria 4
15214211 Protecció Internacional dels Drets Humans 4
15214212 Dret Local 4
15214213 Dret de la Informació i la Comunicació 4
15214214 Història del Dret i de les Institucions Locals 4
15214215 Història del Dret Català 4
15214216 Dret Immobiliari Registral 4
15214217 Dret Penal Econòmic i de l'Empresa 4
15214218 Planificació Tributària Internacional 4
15214219 Acció Exterior de la Unió Europea 4
15214220 Justícia Constitucional 4
15214221 Dret Parlamentari 4
15214222 Execució Civil 4
15214223 Dret Interregional 4
15214224 Relacions Internacionals 4
15214225 Sociologia del Dret 4
15214226 Dret Eclesiàstic de l'Estat 4
15214227 Ens Locals i Europa 4
15214228 Argumentació Jurídica 4
15214229 Seminaris Interdisciplinaris 4
15214230 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 4
15214231 Activitats Universitàries Reconegudes 4
15214232 Pràctiques Externes Addicionals 8
15214233 El Dret Privat en els Països Àrabs: L'Islam i la Dona 4
15214234 La Regulació Jurídica de la Igualtat 4
15214235 La Tutela Judicial Penal de la Violència sobre la Dona 4
15214236 Fonaments del Dret Públic Ambiental 4
15214237 Dret Ambiental de la Unió Europea 4
15214238 Dret Internacional del Medi Ambient 4
15214239 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic  4
15214240 Intervenció Administrativa Ambiental 4
15214241 Dret Ambiental Comparat 4
15214242 Dret Penal Ambiental 4
15214243 La Responsabilitat per Danys al Medi Ambient 4
15214244 Economia del Medi Ambient 4
15214245 Introducció al Dret Ambiental Sectorial 4
15214246 L'Arbitratge de Dret Privat 4
15214247 Les Garanties del Crèdit 4
15214248 La Tutela Judicial de l'Empresa 4
15214249 Dret del Mercat de Valors 4
15214250 La Tributació Autonòmica i Local de l'Empresa 4
15214251 Dret Privat del Consum i del Turisme 4
15214252 Dret de Danys 4
15214253 Contractació Mercantil 4
15214254 Dret del Comerç Internacional 4
15214255 La Planificació Tributària de l'Empresa 4
15214269 Dret Penal i Constitucional 4
15214270 Execució Penal 4