saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Dret (2009): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: DRET AMBIENTAL (36 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
15214236 Fonaments del Dret Públic Ambiental 4
15214237 Dret Ambiental de la Unió Europea 4
15214238 Dret Internacional del Medi Ambient 4
15214239 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4
15214240 Intervenció Administrativa Ambiental 4
15214241 Dret Ambiental Comparat 4
15214242 Dret Penal Ambiental 4
15214243 La Responsabilitat per Danys al Medi Ambient 4
15214244 Economia del Medi Ambient 4
15214245 Introducció al Dret Ambiental Sectorial 4
Menció: DRET DE L'EMPRESA I LA CONTRACTACIÓ (36 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
15214253 Contractació Mercantil 4
15214252 Dret de Danys 4
15214254 Dret del Comerç Internacional 4
15214249 Dret del Mercat de Valors 4
15214202 Dret dels Mercats Financers 4
15214251 Dret Privat del Consum i del Turisme 4
15214246 L'Arbitratge de Dret Privat 4
15214255 La Planificació Tributària de l'Empresa 4
15214250 La Tributació Autonòmica i Local de l'Empresa 4
15214248 La Tutela Judicial de l'Empresa 4
15214247 Les Garanties del Crèdit 4