saltar al contingut principal
Cercar
URV

estil-sga.css

Estructura
CicleCursMatèries troncalsMatèries obligatòriesMatèries OptativesCrèdits lliuresTreball fi de carreraTotals
Segon cicle 1r 31,5 9 10,5 9 0 60
2n 34,5 9 13,5 3 0 60
Totals 66 18 24 12 0 120


Continguts 1r curs
1r Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15042001

Anàlisi de Gestió i Organització de Recursos Humans

6

TRONCAL

 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Organització d'Empreses
 • Psicologia Social
 • Sociologia

15042003

Anàlisi Interna de Recursos

4,5

TRONCAL

 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Organització d'Empreses

15042009

Teories i Models

4,5

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Psicologia Social
 • Sociologia

15042101

Estadística Bàsica i Mètodes Quantitatius

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Economia Aplicada

 

Optativa

OPTATIVA

2n Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15042002

Gestió de Qualitat i Auditoria del Sistema

6

TRONCAL

 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Organització d'Empreses
 • Psicologia Social
 • Sociologia

15042004

Gestió del Compliment i la Compensació

4,5

TRONCAL

 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Organització d'Empreses

15042007

Dret de l'Ocupació

6

TRONCAL

 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Economia Aplicada

15042102

Sistemes d'Informació i Comunicació en les Organitzacions

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Social

 

Optativa

 

OPTATIVA


Continguts 2n curs
1r Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15042005

Teories del Mercat de Treball

6

TRONCAL

 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Història i Institucions Econòmiques

15042008

Anàlisi de Polítiques Públiques

6

TRONCAL

 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Economia Aplicada

15042011

Anàlisi i Gestió de la Negociació i el Conflicte

6

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Psicologia Social
 • Sociologia

15042103

Fiscalitat del Treball

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Dret Financer i Tributari

 

Optativa

 

OPTATIVA

 

Optativa

 

OPTATIVA

2n Quadrimestre
CodiAssignaturaCrèditsTipologiaÀrees de Coneixement
15042006

Dinàmica del Mercat de Treball

6

TRONCAL

 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Història i Institucions Econòmiques

15042010

Sistema Normatiu de les Relacions Laborals

4,5

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Psicologia Social
 • Sociologia

15042012

Estratègia en la Prevenció de Conflictes

6

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Psicologia Social
 • Sociologia

15042104

Gestió Interna de l'Empresa

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Organització d'Empreses

 

Optativa

 

OPTATIVA