saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Infermeria: Prerequisits

PER PODER APROVAR L'ASSIGNATURA... S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
18204301
18214301
18224301
Treball de Fi de Grau 12
S'han de tenir superats tots els crèdits corresponents a les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries del pla d'estudis 210
Menció: INFERMERIA EN SALUT MENTAL (Campus Catalunya)
18204211 Pràctiques d'Infermeria en Salut Mental 6 18204212 Drogodependències i altres addiccions 3
18204213 Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia 3
Menció: INFERMERIA INFANTIL (Campus Catalunya)
18204216 Pràctiques d'Infermeria Pediàtrica 6 18204217 La Infància i l'Adolescència a la Comunitat 3
18204218 La Infància i l'Adolescència Hospitalitzada 3
Menció: INFERMERIA GERIÀTRICA (Campus de les Terres de l'Ebre)
18214222 Pràctiques d'Infermeria Geriàtrica 6 18214214 Malalts Terminals i Cures Pal·liatives 3
18214223 Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora 3
Menció: INFERMERIA SALUT COMUNITÀRIA (Campus de les Terres de l'Ebre)
18214219 Pràctiques d'Infermeria Comunitària 6 18214220 Salut, Gènere i Desigualtats Socials 3
18214221 Programes de Salut 3
Menció: INFERMERIA SALUT COMUNITÀRIA (Seu Baix Penedès) 
18224219  Pràctiques d'Infermeria Comunitària  6 18224220 Salut, Gènere i Desigualtats Socials 3
18224221  Programes de Salut  3