saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari d'Implantació del Grau / Extinció del Pla Preexistent - (Ensenyaments de 6 anys)

Calendari d'Implantació del Grau

CURS 2009-10 CURS 2010-11 CURS 2011-12 CURS 2012-13 CURS 2013-14 CURS 2014-15
   1r curs          
     2n curs        
       3r curs      
         4t curs    
           5è curs  
            6è curs

Calendari d'Extinció del Pla Preexistent

CURS 2009-10 CURS 2010-11 CURS 2011-12 CURS 2012-13 CURS 2013-14 CURS 2014-15 CURS 2015-16 CURS 2016-17
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit     ---     ---    ---    ---    ---
2n curs Docència 2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extingit     ---    ---    ---    ---
3r curs Docència 3r curs Docència 3r curs Tutoria 3r curs Examen 3r curs Extingit    ---    ---    ---
4t curs Docència 4t curs Docència 4t curs Docència 4t curs Tutoria 4t curs Examen 4t curs Extingit    ---    ---
5è curs Docència 5è curs Docència 5è curs Docència 5è curs Docència 5è curs Tutoria 5è curs Examen 5è curs Extingit    ---
6è curs Docència 6è curs Docència 6è curs Docència 6è curs Docència 6è curs Docència 6è curs Tutoria 6è curs Examen 6è curs Extingit

Observacions:

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'avaluació dins d'aquell mateix curs. 
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el grau, el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
    En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.