saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari d'Implantació del Grau / Extinció del Pla Preexistent - (Ensenyaments de 4 anys)

Calendari d'Implantació del Grau

CURS 2009-10 CURS 2010-11 CURS 2011-12 CURS 2012-13
           1r curs      
            2n curs    
               3r curs  
                 4t curs

Calendari d'Extinció del Pla Preexistent

CURS 2009-10 CURS 2010-11 CURS 2011-12 CURS 2012-13 CURS 2013-14 CURS 2014-15
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit     ---     ---     ---
2n curs Docència 2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extingit     ---     ---
3r curs Docència 3r curs Docència 3r curs Tutoria 3r curs Examen 3r curs Extingit     ---
4t curs Docència 4t curs Docència 4t curs Docència 4t curs Tutoria 4t curs Examen 4t curs Extingit

Observacions:

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'avaluació dins d'aquell mateix curs. 
  • Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el grau, el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
    En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.