saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Llengua i Literatura Catalanes (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12254001 Literatura 12 Bàsica Literatura
Primer Quadrimestre
12254002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern
12254004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua
Segon Quadrimestre
6 Crèdits de formació bàsica opcionals a escollir entre les quatre assignatures de 6 crèdits cadascuna
12254007 Problemes de la Societat Actual 6 Bàsica Sociologia
12254008 Antropologia Cultural 6 Bàsica Antropologia
12254009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura
12254010 Filosofia Moderna i Contemporània 6 Bàsica Filosofia

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12254006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística
Primer Quadrimestre
12254005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua
Segon Quadrimestre
12254003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern
6 Crèdits de formació bàsica opcionals a escollir entre les quatre assignatures de 6 crèdits cadascuna
12254007 Problemes de la Societat Actual 6 Bàsica Sociologia
12254008 Antropologia Cultural 6 Bàsica Antropologia
12254009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura
12254010 Filosofia Moderna i Contemporània 6 Bàsica Filosofia

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12254105 Literatura Romànica 6 Obligatòria
12254106 Creació Catalana Contemporània (S. XX) 6 Obligatòria
12254115 Llatí 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12254113 Lingüística Romànica 6 Obligatòria
12254114 El Llegat Clàssic 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12254116 Comunicació Oral en Català 6 Obligatòria
6 Crèdits a escollir entre les tres opcions:
12254101 Llengua Alemanya I 6 Obligatòria
12254102 Llengua Francesa 6 Obligatòria
12254118 Llengua Anglesa I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12254107 Crisi i Modernitat (S. XIX-XX) 6 Obligatòria
12254117 Comunicació Oral en Espanyol 6 Obligatòria
6 Crèdits a escollir entre les tres opcions. S'ha de correspondre amb l'opció triada al 1r quadrimestre:
12254103 Llengua Alemanya II 6 Obligatòria
12254104 Literatura Francesa 6 Obligatòria
12254119 Llengua Anglesa II 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12254120 Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12254108 Romanticisme i Realisme (s. XIX) 6 Obligatòria
12254110 Etnopoètica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12254109 Literatura Catalana Tardomedieval i Moderna 6 Obligatòria
12254122 Morfologia Catalana 3 Obligatòria

3r curs - 3r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12254121 Sociolingüística Catalana 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12254111 Crítica Literària Catalana 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12254123 Dialectologia Catalana 9 Obligatòria
12254301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Segon Quadrimestre
12254112 Literatura Catalana Medieval 6 Obligatòria
  Optativa 3 Optativa

4t curs - 4t any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12254124 Sintaxi Catalana 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12254125 Correcció i Edició de Textos Catalans 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 6 Optativa