saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història (2008): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura Crèdits
El pla d'estudis estableix el requisit de superar un mínim de 12 crèdits optatius d'entre els 30 crèdits d’assignatures optatives d'Història d'Espanya (*)
12204201 Prehistòria de la Peninsula Ibèrica (*) 6
12204202 Història Antiga de la Peninsula Ibèrica (*) 6
12204203 Història Medieval d'Espanya (*) 6
12204204 Història Moderna d'Espanya (*) 6
12204205 Història Contemporània d'Espanya (*) 6
12204206 Història de les Estructures Polítiques 6
12204208 Història d'Europa 6
12204207 Anàlisi Crític de les Fonts Històriques 6
12204254 Història Econòmica Comteporània 6
12204259 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6
12204263 Geodemografia 6
12204264 Medi Ambient I: Conceptes Bàsics 3
12204265 Medi Ambient II: Problemes Ambientals 3
12204209 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
12204210 Seminaris Interdisciplinaris 3
12204211 Activitats Universitàries Reconegudes 3
12204212 Evolució Humana 6
12204213 Arqueologia del Comportament Simbòlic 6
12204214 Informàtica i Estadística Aplicada a l'Arqueologia 6
12204215 Prehistòria d'Àfrica 6
12204216 Prehistòria d'Europa 6
12204217 Història de Grècia 6
12204218 Història de Roma 6
12204219 Introducció a la Llengua Llatina per a Historiadors 6
12204220 Arqueologia de Roma 6
12204221 Arqueologia de Grècia 6
12204222 Arqueologia de la Península Ibèrica 6
12204223 Història de l'Antiguitat Tardana i Primera Edat Mitjana 6
12204224 Protohistòria de la Mediterrània 6
12204225 Paleografia 6
12204226 Història Econòmica i Social de l'Edat Mitjana 6
12204227 Història del Pensament i de les Expressions Polítiques Medievals 6
12204228 Història de la Religiositat Medieval 6
12204229 Història del Mediterrani Medieval 6
12204230 Història de la Dona en l'Edat Mitjana i Moderna 6
12204231 Història de la Cultura Medieval 6
12204232 Història Econòmica Moderna 6
12204233 Història Social Moderna 6
12204234 Història de les Institucions en l'Edat Moderna 6
12204235 Segle XVIII i la Il·lustració 6
12204236 Història dels Estats-Units 6
12204237 Història dels Colonialismes 6
12204238 La II República i la Guerra Civil 6
12204239 Franquisme i Transició a la Democràcia 6
12204240 Història dels Nacionalismes a l'Espanya Contemporània 6
12204241 Història de les Ideologies Contemporànies 6
12204242 Història Social (Segles XIX-XX) 6
12204243 Europa a la Contemporaneïtat 6
12204244 Història Contemporània de les Dones 6
12204245 Conflictes del Segle XX 6
12204246 La Guerra Freda 6
12204247 El Curt Segle XX (1914-1989) 6
12204248 Transicions a la Democràcia 6
12204249 Amèrica Llatina i el Món Nord-Atlàntic: de la Independència al Segle XXI 6
12204250 Mèxic, Centre Amèrica i el Carib, des de la Revolució Haitiana fins el Segle XXI 6
12204251 Història Contemporània dels Països Angloamericans 6
12204253 Protohistòria de la Península Ibèrica 6
12204256 Història i Arqueologia de Roma 6
12204257 Història i Arqueologia de Grècia 6
12204258 Orígens de la Humanitat 6
12204260 Geografia de la Península Ibèrica 6
12204261 Geografia de les Activitats Econòmiques 6
12204262 Geografia del Desenvolupament 6
12204266 Geografia dels Assentaments Rurals i Urbans 6
12204501 Pràctiques Externes I (**) 6
12204502 Pràctiques Externes II (**) 6

Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.