saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història (2008): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA FINS EL PRIMER MIL·LENI (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
12204221 Arqueologia de Grècia 6
12204222 Arqueologia de la Península Ibèrica 6
12204220 Arqueologia de Roma 6
12204213 Arqueologia del Comportament Simbòlic 6
12204212 Evolució Humana 6
12204217 Història de Grècia 6
12204223 Història de l'Antiguitat Tardana i Primera Edat Mitjana 6
12204218 Història de Roma 6
12204257 Història i Arqueologia de Grècia 6
12204256 Història i Arqueologia de Roma 6
12204214 Informàtica i Estadística Aplicada a l'Arqueologia 6
12204219 Introducció a la Llengua Llatina per a Historiadors 6
12204258 Orígens de la Humanitat 6
12204225 Paleografia 6
12204501 Pràctiques Externes I 6
12204502 Pràctiques Externes II 6
12204215 Prehistòria d'Àfrica 6
12204216 Prehistòria d'Europa 6
12204224 Protohistòria de la Mediterrània 6
12204253 Protohistòria de la Península Ibèrica 6
Menció: HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I POLÍTIQUES (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
12204245 Conflictes del segle XX 6
12204244 Història Contemporània de les Dones 6
12204223 Història de l'Antiguitat Tardana i Primera Edat Mitjana 6
12204231 Història de la Cultura Medieval 6
12204230 Història de la Dóna en l'Edat Mitjana i Moderna 6
12204228 Història de la Religiositat Medieval 6
12204234 Història de les Institucions en l'Edat Moderna 6
12204229 Història de Mediterrani Medieval  
12204218 Història de Roma 6
12204227 Història del Pensament i de les Expressions Polítiques Medievals 6
12204237 Història dels Colonialismes 6
12204236 Història dels Estats Units 6
12204226 Història Econòmica i Social de l'Edat Mitjana 6
12204232 Història Econòmica Moderna 6
12204256 Història i Arqueologia de Roma 6
12204233 Història Social Moderna 6
12204219 Introducció a la Llengua Llatina per a Historiadors 6
12204225 Paleografia 6
12204501 Pràctiques Externes I 6
12204502 Pràctiques Externes II 6
12204224 Protohistòria de la Mediterrània 6
12204235 Segle XVIII: La Il·lustració 6
Menció: HISTÒRIA DE LES SOCIETATS CONTEMPORÀNIES (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
12204249 Amèrica Llatina i el Món Noratlàntic: de la Independència al Segle XXI 6
12204245 Conflictes del Segle XX 6
12204247 El Curt Segle XX (1914-1989) 6
12204243 Europa a la Contemporaneïtat 6
12204239 Franquisme i Transició a la Democràcia 6
12204244 Història Contemporània de les Dones 6
12204251 Història Contemporània dels Països Angloamericans 6
12204241 Història de les Ideologies Contemporànies  6
12204237 Història dels Colonialismes 6
12204236 Història dels Estats Units 6
12204240  Història dels Nacionalismes a l'Espanya Contemporània 6
12204254 Història Econòmica Contemporània  
12204242 Història Social (Segles XIX-XX) 6
12204246 La Guerra Freda 6
12204238 La II República i la Guerra Civil 6
12204250 Mèxic, Centre Americà i el Carib, des de la Revolució Haitiana Fins al Segle XXI 6
12204501 Pràctiques Externes I 6
12204502 Pràctiques Externes II 6
12204248 Transicions a la Democràcia 6
Menció: GEOGRAFIA (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
12204263 Geodemografia 6
12204260 Geografia de la Península Ibèrica 6
12204261 Geografia de les Activitats Econòmiques 6
12204262 Geografia del Desenvolupament 6
12204266 Geografia dels Assentaments Rurals i Urbans 6
12204259 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6
12204264 Medi Ambient I: Conceptes Bàsics 3
12204265 Medi Ambient II: Problemes Ambientals 3