saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Geografia (2001)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 36 18 6 0 0 60
2n 12 30 6 12 0 60
3r 12 24 18 6 0 60
Total 60 72 30 18 0 180
Segon cicle 4t 24 12 18 6 0 60
24 18 12 6 0 60
Total 48 30 30 12 0 120
Totals 108 102 60 30 0 300