saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Filologia Hispànica

Taula d'Adaptacions

Assignatures pla 1993
Crèdits
Assignatures pla 2001
Crèdits
1r. cicle complert
153
1r. cicle complert

180

(observacions)

Llatí I
4,5
Llatí
12
Llatí II
4,5
Lingüística General I
4,5
Lingüística
12
Lingüística General II
4,5
Teoria de la Literatura I
4,5
Teoria de la Literatura
12
Teoria de la Literatura II
4,5
Llengua Catalana I
4,5
Llengua Catalana
12
Llengua Catalana II
4,5
Llengua Espanyola I
4,5
Llengua Espanyola
12
Llengua Espanyola II
4,5
Introducció a la Literatura Espanyola (Edat Mitjana i Segle d'Or)
6
Literatura Espanyola en els Seus Orígens
6
Literatura Espanyola dels Segles d'Or
6
Llengua Alemanya I
4,5
Llengua Alemanya I
6
Llengua Alemanya II
4,5
Literatura Alemanya I
3
Literatura Alemanya I
6
Llengua Francesa I
4,5
Llengua Francesa I
6
Llengua Francesa II
4,5
Literatura Francesa I
3
Literatura Francesa I
6
Llengua i Literatura Grega I
6
Llengua i Literatura Grega I
6
Llengua i Literatura Grega II
6
Llengua i Literatura Grega II
6
Llengua Anglesa I
4,5
Llengua i Literatura Anglesa
12
Llengua Anglesa II
4,5
Introducció a les Literatures en Llengua Anglesa
4,5
Morfosintaxi Espanyola I
6
Morfologia de l'Espanyol I
6
Morfosintaxi Espanyola II
6
Sintaxi de l'Espanyol I
6
Llatí Vulgar
6
Llatí Vulgar
6
Literatura Romànica
6
Literatura Romànica
6
Espanyol Col·loquial
3
Espanyol Parlat
6
Filosofia del Llenguatge
6
Filosofia del Llenguatge
6
Fonètica Articulatòria Espanyola
4,5
Fonètica i Fonologia de la Llengua Espanyola
6
Antropologia Lingüística
6
Comunicació i Cultura
6
Fonaments d'Anàlisi Literari
6
Fonaments d'Anàlisi Literari Aplicat a la Llengua Espanyola
6
Història de la Llengua Espanyola fins el Segle XV
4,5
Història de la Llengua Espanyola
6
Història de la Llengua Espanyola dels Segles XVI al XX
4,5
Història de l'Espanyol d'Amèrica
4,5
Història de l'Espanyol d'Amèrica
6
Morfologia Espanyola
4,5
Morfologia de l'Espanyol II
6
Sintaxi Espanyola
4,5
Sintaxi de l'Espanyol II
6
Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola. Fonètica
4,5
Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola
12
Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola. Morfosintaxi
4,5
Història de la Lingüística I
4,5
Història de la Lingüística
6
Història de la Lingüística II
4,5
Història de la Filologia Espanyola
6
Història de la Filologia Espanyola
6
Història de la Literatura mitjançant els seus Gèneres (Moderna)
4,5
Literatura Espanyola dels Segles XVIII i XIX
6
Història de la Literatura Mitjançant els Seus Gèneres (Contemporània)
4,5
Literatura Espanyola del Segle XX: Novel.la
6
Literatura Espanyola del Segle XX: Poesia
6
Literatura Hispanoamericana. Novel·la
4,5
Literatura Hispanoamericana I. De l'Època Colonial al Modernisme
6
Literatura Hispanoamericana. Poesia i Teatre
4,5
Literatura Hispanoamericana II. Segle XX
6

Observacions

 • En el cas d'adaptació de tot el 1r. cicle, atès que el període d'escolaritat és menor en el pla 1993, l'estudiant per poder obtenir el títol de llicenciat haurà de superar els continguts formatius que determini el centre, fins arribar als 300 crèdits:
  153 crèdits cursats al 1r. cicle pla 1993
  120 crèdits cursats al 2n. cicle pla 2001

  27 crèdits de continguts formatius
 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1993)

Curs 2001-02 Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ---- ---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---
3r. curs Docència 3r. curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit ---
4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Tutoria 4t. curs Examen 4t. curs Extingit

Observacions alumnes:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2001), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2001-02.

Observacions professors/es:

 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.