saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Filologia Hispànica (2001)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 60 0 0 0 0 60
2n 18 42 0 0 0 60
3r 0 24 18 18 0 60
Total 78 66 18 18 0 180
Segon cicle 4t 42 6 6 6 0 60
24 12 18 6 0 60
Total 66 18 24 12 0 120
Totals 144 84 42 30 0 300