saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Filologia Catalana (2001)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 60 0 0 0 0 60
2n 18 42 0 0 0 60
3r 0 42 12 6 0 60
Total 78 84 12 6 0 180
Segon cicle 4t 30 0 18 12 0 60
12 18 18 12 0 60
Total 42 18 36 24 0 120
Totals 120 102 48 30 0 300