saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Filologia Anglesa

Taula d'Adaptacions

Assignatures pla 1993
Crèdits
Assignatures pla 2001
Crèdits
1r. cicle complert
150
1r. cicle complert

180

(observacions)

Anàlisi del Sintagma Nominal Anglès
6
Gramàtica Anglesa I
6
Anàlisi del Sintagma Verbal Anglès
6
Gramàtica Anglesa II
6
Civilització Nord-americana
4,5
Cultures Nord-americanes I
6
Comentari de Textos Alemanys I i
Comentari de Textos Alemanys II

3
Comentari de Textos Literaris Alemanys I i
Comentari de Textos Literaris Alemanys II
6
3
6
Comentari de Textos Anglesos
4,5
Lectura Crítica de Textos Anglesos I
6
Cultura Alemanya I
6
Cultura Alemanya I
6
Cultura Alemanya II
6
Cultura Alemanya II
6
Cultura de les Illes Britàniques
4,5
Cultura de les Illes Britàniques I
6
Cultura dels Països de la Commonwealth I
3
Cultura dels Països de la Commonwealth I
6
Cultura dels Països de la Commonwealth II
3
Cultura dels Països de la Commonwealth II
6
Cultura Nord-americana Contemporània
4,5
Cultures Nord-americanes II
6
Estudi Monogràfic d'un autor en Llengua Anglesa
3
Curs Monogràfic de Literatura Anglesa I
6
Fonologia Anglesa Segmental
4,5
Sistema de Sons de la Llengua Anglesa I
6
Fonologia Anglesa Suprasegmental
4,5
Sistema de Sons de la Llengua Anglesa II
6
Gramàtica Alemanya I
4,5
Gramàtica Alemanya
12
Gramàtica Alemanya II
4,5
Gramàtica Superior Alemanya I
4,5
Gramàtica Superior Alemanya
12
Gramàtica Superior Alemanya II
4,5
Història de la Llengua Alemanya I
6
Història de la Llengua Alemanya I
6
Història de la Llengua Alemanya II
6
Història de la Llengua Alemanya II
6
Anglès antic, mitjà i modern
4,5
Història de la Llengua Anglesa
6
Introducció a la Literatura en Llengua Anglesa
3
Literatura Anglesa i Estudis Culturals
6
Llengua Alemanya I
4,5
Llengua Alemanya I
6
Llengua Alemanya II
4,5
Llengua Alemanya II
6
Llengua Catalana I
4,5
Llengua Catalana
12
Llengua Catalana II
4,5
Llengua Espanyola I
4,5
Llengua Espanyola
12
Llengua Espanyola II
4,5
Llengua Francesa I
4,5
Llengua Francesa I
6
Llengua Francesa II
4,5
Llengua Francesa II
6
Llengua Anglesa I
4,5
Llengua Anglesa I
12
Llengua Anglesa II
4,5
Literatura en Llengua Anglesa dels Països d'Àfrica, Carib i l'Índia
4,5
Literatura en Llengua Anglesa dels Països d'Àfrica, Carib i l'Índia
6
Literatura Francesa I
3
Literatura Francesa I
6
Lingüística Aplicada
4,5
Adquisició de la Llengua Anglesa
6
Lingüística General I
4,5
Lingüística
12
Lingüística General II
4,5
Literatura Alemanya Contemporània I
6
Literatura Alemanya Contemporània I
6
Literatura Alemanya Contemporània II
6
Literatura Alemanya Contemporània II
6
Literatura Alemanya Medieval I
6
Literatura Alemanya Medieval I
6
Literatura Alemanya Medieval II
6
Literatura Alemanya Medieval II
6
Literatura Alemanya Moderna I
3
Literatura Alemanya I
6
Literatura Alemanya Moderna II
3
Literatura Alemanya II
6
Literatura de l'Època Isabelina
4,5
El Teatre de Shakespeare
6
Literatura en Llengua Anglesa de Canadà, Austràlia i Nova Zelanda
4,5
Literatura en Llengua Anglesa de Canadà, Austràlia i Nova Zelanda
6
Literatura Anglesa del segle XIX
4,5
Literatura Anglesa del segle XIX
6
Literatura Anglesa del segle XX
4,5
Literatura Anglesa del segle XX
6
Literatura Anglesa Modernista i Postmodernista
4,5
Curs Monogràfic de Literatura Anglesa II
6
Literatura Anglesa del segle XVIII i Romanticisme
4,5
Literatura Anglesa del segle XVIII
6
Literatura Nordamericana del segle XIX
4,5
Literatura dels Estats Units I
6
Literatura Nordamericana del segle XX
4,5
Literatura dels Estats Units II
6
Literatura, Dona i Societat
3
Literatura, Dona i Societat
6
Metodologia de la Llengua Anglesa
4,5
Metodologia de l'Ensenyança de l'Anglès
6
Morfologia Anglesa I
3
Llengua Anglesa II
12
Morfologia Anglesa II
3
Sintaxi Anglesa
3
Moviments Culturals i Literaris Irlandesos
4,5
Moviments Culturals i Literaris Irlandesos
6
Pràctiques en Llengua Anglesa I
3
Introducció a l'Anglès Oral i Escrit
12
Pràctiques en Llengua Anglesa II
3
Psicolingüística i Adquisició de la Llengua Anglesa
4,5
Psicolingüística i Adquisició de la Llengua Anglesa
6
Semàntica Anglesa
3
Semàntica Anglesa
6
Sintaxi Alemanya I
3
Sintaxi Alemanya I
6
Sintaxi Alemanya II
3
Sintaxi Alemanya II
6
Sintaxi i Composició Escrita en Anglès
3
Tècniques de Redacció en Llengua Anglesa
6
Sociolingüística Anglesa
4,5
Ànalisi dels Gèneres Textuals en Anglès
6
Teatre Anglès
3
Teatre Anglès
6
Tècniques Innovadores de l'Ensenyança de l'Anglès
4,5
Tècniques Innovadores de l'Ensenyança de l'Anglès
6
Teoria de la Literatura I
4,5
Teoria de la Literatura
12
Teoria de la Literatura II
4,5
Teoria Literària Anglesa i Nordamericana
4,5
Teoria Literària Angloamericana
6
Treball d'Investigació
9
Treball d'Investigació
6
Traducció Alemanya I
6
Traducció Alemanya I
6
Traducció Alemanya II
6
Traducció Alemanya II
6
Traducció Anglesa Avançada
3
Traducció Anglesa Avançada
6
Traducció Anglesa I
3
Traducció Anglesa I
6
Traducció Anglesa II
3
Traducció Anglesa II
6
Varietats, Variacions i Processos de Canvi Lingüístic en la Llengua Anglesa
4,5
Variacions en la Llengua Anglesa
6
Llengua Alemanya III
4,5
Llengua Alemanya III
6
Llengua Alemanya IV
4,5
Llengua Alemanya IV
6

Observacions

 • En el cas d'adaptació de tot el 1r. cicle, atès que el període d'escolaritat és menor en el pla 1993, l'estudiant per poder obtenir el títol de llicenciat haurà de superar els continguts formatius que determini el centre, fins arribar als 300 crèdits:
  150 crèdits cursats al 1r. cicle pla 1993
  120 crèdits cursats al 2n. cicle pla 2001

  30 crèdits de continguts formatius
 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1993)

Curs 2001-02 Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ---- ---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---
3r. curs Docència 3r curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit ---
4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Tutoria 4t. curs Extingit 4t. curs Extingit

Observacions alumnes:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2001), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2001-02.

Observacions professors/es:

 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.