saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (2013): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual. 

Codi Assignatura Crèdits
12284204 Pràctiques de Laboratori i de Camp (*) (***) 6
12284205 Gènere i Sexualitat (**) (només URV) 6
12284206 Migracions i Processos Transnacionals (**) 6
12284207 Patrimoni Cultural (**) 6
12284208 Antropologia de l'Alimentació (**) 6
12284209 Arqueologia del Comportament Simbòlic (**) 6
12284225 Simbolisme i Cognició (**) 6
12284226 Antropologia Forense (**) (només URV) 6
12284227 Antropologia del Cos, dels Sentits i de les Emocions 6
12284228 Antropologia dels Mèdia 6
12284229 Ciència i Tecnologia a la Societat Contemporània 6
12284201 Seminaris Interdisplinaris 3
12284202 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de Mobilitat) 3
12284203 Activitats Universitàries Reconegudes 3
12284501 Pràctiques Externes (*) (***) (només URV) 6
Assignatures que només podran matricular els estudiants que no hagin elegit cursar la menció d'Evolució Humana
12284216 Prehistòria (**) 6
12284217 Etnoarqueologia (**) 6
12284218 Paleocologia Humana (**) 6
12284224 Patrimoni Arqueològic 6
12284219 Epistemologia de l'Evolució (**) 6
12284221 Genètica (**) 6
12284220 Metodologia Arqueològica (**) 6
Assignatures que només podran matricular els estudiants que no hagin elegit cursar la menció d'Antropologia Social i Cultural
12284211 Antropologia del Parentiu (**) 6
12284212 Antropologia Política (**) 6
12284223 Antropologia de la Religió 6
12284213 Antropologia Econòmica (**) 6
12284214 Antropologia Urbana (**) 6
12284222 Comunicació i Cultura 6
12284215 Antropologia Mèdica (**) 6
(*) Per poder matricular les assignatures de Pràctiques, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
(**) Totes les assignatures s'ofereixen en la modalitat virtual. Les assignatures marcades amb (**) s'ofereixen també en modalitat semipresencial.
(***) Aquestes assignatures només s'ofereixen en modalitat semipresencial i no virtual.