saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Anglès (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12274006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística
Primer Quadrimestre
12274002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern
12274004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua
Segon Quadrimestre
12274003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12274001 Literatura 12 Bàsica Literatura
Primer Quadrimestre
12274005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua
Segon Quadrimestre
12 Crèdits de formació bàsica opcionals a escollir entre les quatre assignatures de 6 crèdits cadascuna
12274007 Problemes de la Societat Actual 6 Bàsica Sociologia
12274008 Antropologia Cultural 6 Bàsica Antropologia
12274009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura
12274010 Filosofia Moderna i Contemporània 6 Bàsica Filosofia

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274105 Llengua Anglesa I 6 Obligatòria
12274107 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening I 6 Obligatòria
12274119 Anàlisi de Textos Anglesos I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12274106 Llengua Anglesa II 6 Obligatòria
12274108 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening II 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274109 Destreses Comunicatives: Reading and Writing I 6 Obligatòria
12274101/12274102 Llengua Alemanya I/Llengua Francesa 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12274110 Destreses Comunicatives: Reading and Writing II 6 Obligatòria
12274120 Anàlisi de Textos Anglesos II 6 Obligatòria
11274103/12274104 Llengua Alemanya II/Literatura Francesa 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274111 Llengua Anglesa III 6 Obligatòria
12274113 El sistema de Sons de l'Anglès I 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12274112 Llengua Anglesa IV 6 Obligatòria
12274114 El Sistema de Sons de l'Anglès II 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274121 Introducció a la Literatura Anglesa 6 Obligatòria
12274123 Introducció a la Cultura dels Països de Parla Anglesa 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12274122 Narrativa en Anglès 6 Obligatòria
12274124 Introducció a la Traducció Anglesa 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274115 Llengua Anglesa V 6 Obligatòria
12274117 Taller d'Escriptura Avançada 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12274116 Llengua Anglesa VI 6 Obligatòria
  Optativa 12 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12274125 Gestió de la Informació 3 Obligatòria
12274118 Taller d'Expressió Oral Avançada 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
12274301 Treball de Fi de Grau (*) 9 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. Consulteu els prerequisits de superació.