saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Anglès: Prerequisits

PER PODER APROVAR L'ASSIGNATURA... S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
12274301 Treball de Fi de Grau 9 12274125 Gestió de la Informació 3