saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Anglès (2009): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: LINGÜÍSTICA ANGLESA (30 ects)
Codi Assignatura ECTS
12274206 Lingüística Anglesa Aplicada 6
12274207 Gramàtica Anglesa Avançada 6
12274208 Variació en la Llengua Anglesa 6
12274209 Fonètica i Fonologia Anglesa 6
12274210 L'Anglès com a Llengua Estrangera 6
12274227 Història de la Llengua Anglesa 6
12274228 Morfosintaxi Anglesa 6
12274230 Fonaments Psicolingüístics de l'Aprenentatge de Llengües 6
12274231 Adquisició de Segones Llengües i Pragmàtica 6
12274232 Aprenentatge de Llengües On-line 6
12274233 Semàntica Anglesa 6
Menció: LITERATURA i CULTURA ANGLESES (30 ects)
Codi Assignatura ECTS
12274214 Teatre Anglès 6
12274215 Shakespeare 6
12274216 Literatura Nord-americana 6
12274217 Gènere i Literatura en Anglès 6
12274218 Literatures Postcolonials 6
12274234 Literatura d'Irlanda 6
12274235 Literatura en Llengua Anglesa: Dona i Societat 6
12274236 Literatura Popular Anglesa 6
12274237 Teories Crítiques i Culturals en Llengua Anglesa 6
12274238 Utopia i Ciència Ficció en Llengua Anglesa 6
12274239 Literatura i Cinema en Llengua Anglesa 6
12274240 Literatures Internacionals en Llengua Anglesa 6
12274241 Literatures Nadiues del Canadà, Austràlia i Nova Zelanda 6
12274242 Poesia Contemporània Anglesa 6
12274243 Curs Monogràfic de Literatura i Cultura en Llengua Anglesa 6
Menció: TRADUCCIÓ ANGLESA (30 ects) 
Codi Assignatura  ECTS
12274219 Traducció Anglesa Directa I 6
12274220 Traducció Anglesa Directa II 6
12274221 Traducció Anglesa Inversa 6
12274222 Introducció a les Tecnologies de la Traducció 6
12274229 Traducció Literària 6
12274244 Traducció Audiovisual 6
12274245 Introducció a la Investigació sobre la Traducció 6
12274246 Correcció i Postedició de Traduccions 6
12274247 Traducció i Localització 6
Menció: ALEMANY (30 ects) 
Codi Assignatura  ECTS
12274201 Llengua Alemanya III 6
12274202 Llengua Alemanya IV 6
12274203 Alemany: Curs de Lectura 6
12274204 Mitologia Alemanya 6
12274205 Grans Mites Nacionals d'Alemanya 6
12274248 Gramàtica Alemanya 6
12274249 Alemany Comunicatiu 6
12274250 Fonaments de Sintaxi Alemanya 6
12274251 Literatura Alemanya Medieval I (fins l'any 1.100) 6
12274252 Literatura Alemanya Medieval II (fins el Renaixement) 6
12274253 Literatura Alemanya del Renaixament i el Barroc 6
12274254 Etnopoètica Alemanya (contes, llegendes, mites i acudits) 6
12274255 Ecdòtica Alemanya. Edició de textos alemanys medievals, renaixentistes i barrocs 6
12274256 Literatura Alemanya i Cinema Alemany 6
12274257 Literatura Alemanya de 1945 a l'Actualitat 6
12274258 Cultura Contrastiva Hispano-Alemanya 6