saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història

El fet de conèixer el passat humà, des dels orígens fins a l’actualitat, permet comprendre de manera crítica els diversos desenvolupaments de les societats, així com les manifestacions polítiques, econòmiques, culturals o mentals.

Els historiadors repensen el passat per analitzar el present i expliquen les societats en el temps i fins a l’actualitat. La condició humana es caracteritza precisament per la necessitat d’explicar-se en termes de memòria, i la història com a disciplina científica ensenya a transitar pels camins de la memòria.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Història

Acord del Consell de Ministres 19 de desembre del 2008 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 18 de març de 2011
Branca Art i humanitats
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 114
Optatius 54
Treball fi de grau 12
Places 90 (Història + Història de l'Art)
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Mencions

Prehistòria, Arqueologia i Història fins al Primer Mil·lenni
Composta de 30 ETCS, aquesta menció pretén aprofundir en aquests períodes concrets, que es relacionen i constitueixen la porta d’entrada als màsters oficials: Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, i Arqueologia Clàssica.


Història de les Formacions Socials i Polítiques
Aquesta menció de 30 ECTS té l’objectiu d’ampliar la formació d’historiador generalista, ja que presta atenció a un període concret i també als canvis històrics.


Història de les Societats Contemporànies
Es tracta de 30 ECTS dedicats a estudiar l’actualitat i la contemporaneïtat en general.

Pràctiques externes

L’estudiant realitza una activitat tutelada en empreses o institucions relacionada amb els objectius professionals de la titulació, de manera que permet el desenvolupament de la pràctica professional associada amb la història en els diversos vessants. A més, s’introdueix en la dinàmica empresarial o institucional i descobreix el funcionament intern dels museus, galeries, arxius, empreses de gestió patrimonial o arqueològica, per esmentar alguns exemples.

Objectius

El grau d’Història se centra en el doble objectiu d’assolir els coneixements i els mètodes indispensables per a la professionalització de l’estudiant en el terreny de la disciplina històrica. L’adquisició del coneixement crític sobre el passat humà ha de permetre explicar i entendre el present i fer-lo comprensible a la societat. Així, es pretén:

 • Adquirir una visió racional i crítica del passat per comprendre el present, amb la finalitat de poder fer-ho en mitjans diferents, com el de la docència, el treball en centres públics i privats (museus, arxius, empreses relacionades amb el patrimoni i el turisme, etc.).
 • Obtenir un coneixement precís dels esdeveniments i dels processos de canvi i de continuïtat des d’una perspectiva diacrònica, i valorar el sentit de les diferents interpretacions dels fets passats per tenir una capacitat crítica sobre les justificacions o explicacions d’altres esdeveniments.
 • Conèixer les eines bàsiques de l’ofici d’historiador, tenir una aproximació crítica als documents històrics i comprendre com els interessos, les categories i els problemes històrics canvien amb el temps i segons els diferents contextos polítics i socials.
 • Tenir un coneixement bàsic de disciplines dels àmbits de les ciències humanes i socials afins a la història.
 • Conèixer els principals mètodes, tècniques i eines d’anàlisi de l’historiador. També ha de comprendre, interpretar i elaborar textos complexos, fet que permetrà intervenir en tasques o treballs desenvolupats per personal intel·lectualment capacitat i amb iniciativa, la qual cosa implica tenir àmplies possibilitats laborals, que van des de la política fins al món empresarial, passant per la carrera diplomàtica.
 • Analitzar els processos socials històrics i contemporanis per comprendre o explicar les problemàtiques humanes i oferir solucions.
 • Analitzar les manifestacions artístiques com a font per al coneixement històric i  adquirir els fonaments per interpretar les obres d’art com a expressió cultural.

Treball fi de grau

L’estudiant ha de demostrar que ha integrat adequadament les competències relacionades amb l’anàlisi i el coneixement dels períodes històrics. També ha de saber afrontar un projecte de treball i resoldre’l correctament, tot integrant una metodologia de treball històric.

Competències

 • Conèixer, analitzar i transmetre la història general i la història pròpia del territori.
 • Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la història i un o més períodes específics del passat de la humanitat.
 • Analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
 • Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
 • Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
 • Conèixer, comprendre i saber utilitzar les fonts historiogràfiques.
 • Entendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits  culturals i geogràfics on s’integren.
 • Identificar i comprendre les teories dels principals pensadors i els referents filosòfics i literaris compromesos en la construcció històrica.
 • Aplicar la didàctica de la història.
 • Interpretar la història com a disciplina en construcció.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • Docent.
 • Arxivista.
 • Documentalista o bibliotecari i bibliotecària.
 • Gestió del patrimoni històric i cultural en prospecció, excavacions i estudis arqueològics, així com en museus i galeries d’art.
 • Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials.
 • Assessorament en temes culturals a institucions públiques i empreses privades.
 • Investigació històrica i relacions internacionals.
 • Desenvolupament d’activitats tant en l’Administració i organismes públics com en empreses privades.
 • Treball en museus: conservació, administració, serveis i galeries d'art.
 • Diplomàtic o diplomàtica.