saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química en anglès

La química és una ciència fonamental que estudia l'estructura i el comportament de la matèria i els canvis que s'hi produeixen a escala molecular. El grau de Química té com a objectiu preparar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme la seva activitat tant a la indústria com en centres de formació o de recerca. En aquest grau et donarem les eines per entendre les propietats i les transformacions de substàncies de forma teòrica i pràctica. A més, adquiriràs la capacitat per desenvolupar i controlar compostos i processos químics en molts sectors productius fonamentals per a la societat, com el control dels aliments, la salut de les persones, el medi ambient o els nous materials.

El Grau de Química en anglès té com a objectiu preparar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme la seva activitat tant a la indústria com en centres de formació o de recerca, amb un programa formatiu que és igual al que s'imparteix en català i castellà però íntegrament en anglès (teoria, problemes i pràctiques de laboratori). A més, adquiriràs la capacitat per desenvolupar i controlar compostos i processos químics en molts sectors productius fonamentals per a la societat, com el control dels aliments, la salut de les persones, el medi ambient o els nous materials. No hi ha cap altra universitat a Catalunya ni a Espanya que ofereixi la possibilitat de cursar tot el grau de Química en anglès. El preu del grau de Química en anglès és igual al preu del grau de Química en català. Per tal de cursar-lo es requereix com a mínim un nivell d'anglès B1, per bé que és altament recomanable tenir-ne un nivell B2 per assegurar un bon seguiment de les classes. 

No hi ha cap altra universitat a Catalunya ni a Espanya que ofereixi la possibilitat de cursar tot el grau de Química en anglès.

Places

20

Idiomes

Anglès

Nota de tall 2018 6,542
Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 11 d'agost de 2011

Per estudiar aquest grau es recomana tenir coneixements sòlids de química, física i matemàtiques, un domini oral i escrit de la llengua pròpia i de les oficials de la URV, i també d'informàtica. Per tal de cursar-lo es requereix com a mínim un nivell d'anglès B1, però és altament recomanable tenir-ne un nivell B2 per assegurar un bon seguiment de les classes.

Tens molts motius per estudiar amb nosaltres:

 • T'oferim, impartit en llengua anglesa, l'únic grau de Química a Catalunya que, a més d'haver estat acreditat amb excel·lència, acredita una interacció entre recerca i docència excel·lent (AQU Catalunya)
 • Som la millor universitat per a estudiar Química a l'Estat espanyol, d'acord amb l'U-rànquing 2018 i 2017 (Fundació BBVA i Ive).
 • DOW Chemical ens ha escollit com una de les vuit universitats estratègiques a Europa, Âfrica i Orient Mitjà d’entre 8.000 centres universitaris. 
 • Formaràs part del Campus d’Excelència Internacional Catalunya Sud, un referent internacional en coneixement, investigació i competitivitat en les àrees de química i energia.
 • Estem ubicats a prop del complex petroquímic més important del sud d’Europa.
 • Tindràs la posibilitat de fer els estudis de Química en anglès.
 • Podràs desenvolupar pràctiques en empreses i centres de recerca reconeguts internacionalment. 
 • Et facilitarem l’accés a programes d’intercanvi amb altres universitats i empreses de tot el mon. 

Especialització basada en un conjunt d'assignatures optatives:    

 • Química Industrial i Aplicada. Aquesta menció s'aprofundeix en àrees d'activitat relacionades amb la indústria química i afins. L'objectiu és aprofundir en aspectes relacionats amb el camp industrial i/o en química aplicada, i complementar la formació dels futurs graduats en aspectes professionals de la indústria química, com ara la gestió en l'empresa, l'anàlisi i el control ambiental o la seguretat i higiene en el treball, per esmentar-ne alguns exemples.     
 • Química per a la Recerca i el Desenvolupament. Aquesta especialització està orientada als perfils professionals més relacionats amb la docència i la investigació, ja que hi ha un gran nombre de químics que s’hi dediquen professionalment

Els sectors en què les persones graduades en Química poden trobar una sortida professional com a directiu o directiva, responsable de producció, responsable de medi ambient, responsable de laboratori, comercial, consultoria, investigació o docència, entre d'altres, són: 

 • Aeroespacial
 • Plàstics i polímers
 • Agroquímic
 • Metal·lúrgic
 • Alimentari   
 • Medi ambient  
 • Ceràmic
 • Petroquímic 
 • Cosmètic i perfums  
 • Pintures     
 • Electrònica     
 • Química fina     
 • Energia    
 • Química nuclear     
 • Enginyeria     
 • Reciclatge     
 • Ensenyament     
 • Sanitari     
 • Farmacèutic     
 • Tèxtil    
 • Materials     
 • Tractament d'aigües    
 • Pintures     
 • Tractament de residus