saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enologia

El grau d’Enologia és una titulació especialitzada i professionalitzadora dirigida a formar professionals de l’àmbit de l’enologia, la ciència del vi, que els permet conèixer els mecanismes de la fermentació del most i de l'evolució del vi durant la criança.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enologia

Acord del Consell de Ministres Pendent de publicació al BOE
Publicació del pla d'estudis al BOE Pendent de publicació al BOE
Branca Ciències
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 147
Optatius 15
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 6
Places 40
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat d'Enologia (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Francès

Perfil recomanat

A banda del coneixement de matèries bàsiques (Matemàtiques, Física i, en especial, Biologia), es recomana un nivell bàsic d’anglès i/o francès.

Pràctiques externes

Aquesta assignatura permet a l’estudiant un primer contacte amb el món laboral, i  aplicar-hi els coneixements adquirits en els tres anys de la titulació; és a dir, l'estudiant podrà:

 • Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en les quals s’aplica la viticultura o l'enologia.
 • Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
 • Desenvolupar l’esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
 • Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüents en el món professional de l’enologia i la viticultura.

Objectius

Els enòlegs són persones que, pels seus coneixements científics i tècnics, poden exercir —dins del respecte a les bones pràctiques— una sèrie de funcions que componen els objectius del grau:

 • Conèixer material tecnològic que equipa els cellers, i preparar i cultivar les vinyes.
 • Elaborar i controlar tot el procés de producció de mostos, vins i productes derivats del raïm, i assegurar-ne una bona conservació.
 • Analitzar els productes i interpretar-ne els resultats, amb anàlisis físiques, químiques, microbiològiques i/o organolèptiques.
 • Conèixer les relacions entre economia i legislació vinícola, i organitzar la distribució del producte.
 • Dominar el control de qualitat de la producció (medi ambient, salut, seguretat).
 • Saber dirigir la verificació, selecció, criança, conservació, envelliment i embotellament del vi.
 • Saber utilitzar l’anàlisi sensorial en totes les fases d’elaboració i conservació del producte.
 • Adaptar el producte a les restriccions de producció i del mercat.

Treball fi de grau

L’estudiant ha de demostrar que ha assolit les habilitats i les competències associades al títol. Així, doncs, ha d’elaborar, presentar i defensar un projecte enològic aplicable, o un treball d’investigació o de recopilació, a partir de material original o inèdit en l’àmbit de l’enologia.

El projectes poden tenir la tipologia següent: un projecte enològic que es pugui aplicar a la indústria, un projecte de recerca o desenvolupament experimental, o un projecte bibliogràfic.

Competències

 • Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l’enologia.
 • Conèixer i aplicar adequadament les bases de la química general i la química orgànica a l’enologia.
 • Conèixer i comprendre els organismes a escala molecular, cel·lular i metabòlica.
 • Controlar el procés productiu de la primera matèria integrant-hi els coneixements d’edafologia, climatologia i viticultura.
 • Programar, dissenyar o modificar noves plantacions i instal·lacions vitivinícoles.
 • Participar en programes d’investigació vitivinícoles.
 • Saber produir i recollir raïm de qualitat d'acord amb el tipus de producte que es vol i dels imperatius reglamentaris, i saber elaborar un vi de qualitat, tenint en compte la higiene i la normativa vigent.
 • Utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi i la seva evolució per dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
 • Analitzar els productes, interpretar-ne els resultats i actuar en conseqüència.
 • Saber dirigir una empresa vitivinícola i participar en les activitats d’una empresa de productes derivats de la vinya o del vi, o d’altres begudes fermentades.
 • Concebre o renovar una sala de vinificació o d’embotellament, i investigar en avenços tecnològics i experiments sobre nous equips o productes enològics.

Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per estudiar els mètodes i les tècniques per cultivar la vinya; elaborar vins, mostos i altres derivats de la vinya; analitzar productes elaborats; emmagatzemar-los, gestionar-los i conservar-los (d'acord amb les condicions tècniques sanitàries del procés enològic i la legislació del sector), i innovar en el camp de la viticultura i l’enologia. Les persones que l’estudien poden desenvolupar les seves activitats tant en l’administració i els organismes públics com en les empreses privades, empreses vinícoles, explotacions individuals o societàries, cooperatives, agrupacions de productors, laboratoris enològics, instituts tècnics, empreses de distribució, etc.

Esmentem-ne alguns exemples:

 • Viticultor o viticultora: implantació i manteniment de la vinya, collita, vinificació, criança, condicionament, comercialització, seguretat alimentària.
 • Responsable de vinya: consells tècnics, traçabilitat de les parcel·les, medi ambient, etc.
 • Expert de mercat: orientació de la producció a les previsions comercials.
 • Responsable de qualitat en la producció: seguiment del raïm de la parcel·la a la botella, seguretat alimentària, traçabilitat, col·locació, seguiment i millora del sistema de qualitat i de venda, relació amb els proveïdors, etc.
 • Direcció de celler cooperatiu: aplicació de la política fixada pel consell d’administració, gestió quotidiana del celler i del personal, gestió administrativa i financera, seguretat alimentària, elaboració de cupatges dels vins, control comercial i relació amb els clients.
 • Responsable de celler: control de maduresa, degustació del raïm abans de la verema i temporització de la verema, responsabilització de tot el procés de vinificació, responsabilització dels tractaments dels vins, responsabilització del condicionament, seguretat alimentària, elaboració de cupatges, etc.