saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia

Un dels camps més prominents i amb més impacte científic i laboral en els darrers temps de la biotecnologia és la denominada biotecnologia in silico. Aquesta disciplina utilitza tecnologies informàtiques en processos biotecnològics. Estretament relacionat amb aquest àmbit, la bioinformàtica o biologia computacional recorre a sistemes informàtics per analitzar, modelar, simular i crear en biologia.
Amb aquesta doble titulació es vol omplir un buit i oferir una formació completa als estudiants que vulguin encarar el seu futur professional en les tecnologies bio amb el suport de les tecnologies de la informació per resoldre els reptes actuals i de futur
 

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Informàtica i Biotecnologia

Branca Ciències i enginyeria i arquitectura
Durada mínima 5 anys
Crèdits ECTS 396
Formació bàsica 90
Obligatoris 273
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 12+9
Places 10        
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix

Facultat d'Enologia i Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

Llengües utilitzades
  • Català
  • Castellà
  • Anglès

Perfil recomanat

Els estudiants que vulguin accedir a aquesta doble titulació han de tenir una formació científica acceptable i voler desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de les tecnologies bio i la informàtica.


  Objectius

La formació que ofereix la doble titulació permet aconseguir un professional altament qualificat que podrà aplicar tots els coneixements en els àmbits biotecnològics amb necessitats computacionals elevades.

D’una banda, en finalitzar el grau de Biotecnologia, l’estudiant ha de disposar de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar els processos industrials i desenvolupar-ne de nous, a partir del coneixement i la millora de les transformacions que fan els éssers vius amb aplicacions en diverses àrees: alimentació, sanitat, química, agricultura, etc.

De l’altra, el grau d’Enginyeria Informàtica capacita l’estudiant per aconseguir solucions informàtiques globals mitjançant sòlids processos d’enginyeria. També el capacita per dirigir projectes informàtics, i per crear i gestionar la tecnologia per construir i mantenir sistemes informàtics.

De forma específica, la doble titulació aporta un valor afegit en l’àmbit de la recerca en les ciències de la vida, ja que dóna a l’estudiant la capacitat d’analitzar dades complexes (informació genòmica, proteòmica i metabolòmica) a través d’eines de programació (Perl, MysQL), fet que implica millor comprensió dels processos i autosuficiència en l’obtenció dels resultats, i més capacitat per resoldre problemes complexos.

Competències

Les competències assolides en aquesta doble titulació de grau es corresponen a les pròpies del grau de Biotecnologia i a les de l'Enginyeria Informàtica 

Mencions

Cada titulació que forma part del doble grau permet a l’estudiant especialitzar-se en dues mencions. En el cas del grau de Biotecnologia, l’estudiant pot optar per:

Biotecnologia d'Aliments

Mitjançant una sèrie de matèries, l’estudiant assolirà una bona formació en aplicacions de la biotecnologia en el camp alimentari, des dels processos fermentatius clàssics (com els productes làctics o les begudes alcohòliques) fins als èxits de la biologia molecular i el DNA recombinant en aliments tant d’origen vegetal com animal.

Biotecnologia Biomèdica

Mitjançant aquesta menció, l’estudiant assolirà una bona formació en les aplicacions de la biotecnologia en el camp de la salut, des dels processos clàssics de producció d'antibiòtics fins als últims èxits en l’obtenció de proteïnes heteròlogues.

En el grau d’Enginyeria Informàtica l’estudiant aconsegueix de forma obligatòria una de les dues mencions següents:

Enginyeria de Programes

Aprofundeix en la capacitat d’identificar i analitzar problemes, dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions de programes sobre la base d’un coneixement adequat de les teories, els models i les tècniques actuals.

Computació

Aprofundeix en la capacitat de formalitzar i representar el coneixement humà d’una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d’aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en entorns intel·ligents.

Sortides professionals

La doble titulació obre el ventall de sortides professionals i inclou totes les del grau de Biotecnologia i les del grau d'Enginyeria Informàtica. A més, però, la doble formació obtinguda capacita l'estudiant per accedir a llocs de treball qualificats en els temes específics de bioinformàtica i biotecnologia. En particular, en centres computacionals relacionats amb ciències de la vida, on aquest doble perfil de coneixement (biològic/computacional) és altament apreciat i sol·licitat. També podrà treballar tant en l'Administració i en organismes públics com en empreses privades.