saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica

La titulació de doble grau d’Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica té com a objectiu fonamental formar els estudiants per exercir la professió d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial. Presenta un caràcter doble generalista/especialista, que ha de permetre la inserció laboral dels graduats en l'ampli ventall d'activitats que actualment exerceix l'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial amb atribucions que estan regulades per la llei.

En aquest àmbit hi ha una gran varietat d'opcions professionals. Dins de l'empresa, poden exercir la seva activitat professional pràcticament en tots els sectors de la indústria, especialment en aquells relacionats directament amb les enginyeries elèctrica i electrònica industrial i automàtica, duent a terme tasques des dels departaments d'estudi de projectes i R+D+I, de fabricació i enginyeria del procés i de manteniment i utillatge. També poden dirigir i administrar empreses industrials.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 297
Formació Bàsica 66
Obligatoris 207
Treball fi de grau 12+12
Places 10        
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Perfil recomanat

Les característiques personals i acadèmiques que es consideren adequades per als  estudiants que vulguin iniciar els graus d’enginyeria de l’Escola són les següents:

 • Ser estudiants amb formació científica que vulguin desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de la tecnologia.
 • Dominar l’expressió oral i escrita en català o castellà.
 • Tenir coneixement bàsic d’anglès.
 • Tenir coneixement a nivell d’usuari de les eines d’accés i processament de la informació.

Objectius

El doble grau d’Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (de quatre anys) neix amb l’objectiu de formar professionals de l’enginyeria de la branca industrial que puguin exercir la seva activitat en qualsevol sector de la indústria, tant en la direcció i administració d’empreses industrials i com en el sector d’R+D+I de qualsevol àmbit propi de l’enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica.


Més concretament, el grau d’Enginyeria Elèctrica capacita la persona que l’estudia per dissenyar, construir i mantenir centrals elèctriques, línies de transport d’energia elèctrica, subestacions transformadores, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, accionaments elèctrics, automatitzacions, etc. i també podrà dissenyar instal·lacions d’enllumenat. L’estudiant obté, a més, els coneixements necessaris per treballar en activitats relacionades amb xarxes elèctriques intel·ligents, tema emergent amb l'objectiu primordial de fer un ús eficient i racional de l'energia. Alhora, ha de vetllar per minimitzar l’impacte ambiental de tots els aspectes relacionats amb la seva tasca professional i saber utilitzar les energies renovables i les tecnologies mediambientals en la producció de l’energia elèctrica.


L'enginyeria electrònica ha proporcionat un gran impuls a les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. A causa de la innovació tecnològica, la utilització d'elements electrònics i d'automatització està molt estesa en qualsevol àmbit de la vida. El desenvolupament que aquestes tecnologies han experimentat en els darrers anys ha comportat que l’ús s'estengui a tota mena d'indústries: electròniques, d'automatització, elèctriques, informàtiques, aeronàutiques, químiques, mecàniques, mineres, navals, tèxtils, de control ambiental, etc. El graduat o graduada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica pot dissenyar, construir, mantenir i operar l’automatització de qualsevol procés
productiu industrial. També assoleix els coneixements necessaris, d’una banda, per dissenyar sistemes mecatrònics, és a dir, productes o processos electrònics intel·ligents en la indústria mecànica, i d’una altra, sistemes electrònics que poden aplicar-se des de sistemes de control per a l’automòbil fins a la medicina, passant per la millora de l’eficiència energètica. 

Competències específiques

Les competències assolides en aquesta doble titulació de grau es corresponen a les pròpies del grau d’Enginyeria Elèctrica i a les del grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Sortides professionals

Els futurs titulats en aquest doble grau tindran un perfil molt sol·licitat per les empreses, tant en els àmbits nacional com estatal i internacional. Els dos graus es complementen perfectament, ja que donen lloc a professionals amb competències molt àmplies en els àmbits de l’enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica. Aquests titulats estaran altament preparats per contribuir a trobar noves solucions per als reptes de futur de la nostra societat, com l’abastiment d’energia, els sistemes de producció industrial més competitius, els sistemes electrònics avançats per a la salut i el benestar de les persones, la mobilitat i els transport eficient, etc.


Poden treballar com a enginyers tècnics industrials, que en aquests moments tenen una gran demanda a la societat per la capacitat, la versatilitat i la flexibilitat per desenvolupar diferents funcions. També hi ha força persones que es dediquen a l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes. El sectors de l'enginyeria elèctrica i l’enginyeria electrònica i automàtica són bàsics per al desenvolupament  i un motor de futur per a la societat. En part, gràcies al fet que els titulats tenen una bona formació generalista, és a dir, una bona formació en enginyeria bàsica, a més a més d'una bona especialització en una àrea concreta de treball. Aquesta característica fa que les perspectives de promoció siguin molt bones, perquè han assolit una gran capacitat d'adaptació en qualsevol activitat productiva.


Els àmbits de treball dels futurs titulats es troben en:

 • Empreses del sectors electrònic, de comunicacions, elèctric o energies renovables.
 • Equips multidisciplinaris en indústries alimentàries, aeronàutiques, d’automoció,químiques i mecàniques,entre altres.
 • Desenvolupaments en domòtica, microelectrònica, bioenginyeria, electromedicina, robòtica i automatització industrial.
 • Empreses de serveis, administració pública, ensenyament, recerca i exercici lliure de la professió.

En general, es poden tenir sortides professionals tan diverses com:

 • Conversió de l'energia elèctrica en altres formes d'energia: accionaments elèctrics, luminotècnia, sistemes electromecànics, etc.
 • Disseny, anàlisi, projecció, construcció, verificació i manteniment de sistemes i  equips relacionats amb la generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Gestió, organització, planificació i control de qualitat en empreses.
 • Disseny, anàlisi, projecció i manteniment de sistemes i equipaments electrònics.
 • Automatització de processos industrials.
 • Gestió i organització comercial d'empreses de productes i sistemes electrònics.
 • Control de màquines elèctriques i d’accionaments elèctrics.
 • Concepció, disseny, elaboració i manteniment de sistemes de control automàtic en l'àmbit de la indústria.
 • Projectes d’aprofitament d’energies renovables.
 • Altres àmbits com la docència, la inspecció tècnica, la recerca, etc.