saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

El doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret ofereix la possibilitat que l’estudiant cursi simultàniament ambdues titulacions de grau, en un termini de temps molt més breu del que implicaria cursar els dos graus separadament (5 anys i un quadrimestre en comptes de 8 anys) i en condicions acadèmiques òptimes, atenent que tant el seu pla d’estudis com el seu horari s’han dissenyat especialment per compatibilitzar totes les matèries que han de cursar.

L’objectiu del doble grau d’ADE+Dret és facilitar l’assoliment d’una sòlida formació jurídica i empresarial, preparant professionals capaços de desenvolupar la seva activitat en llocs de treball de gran responsabilitat i que requereixin una formació interdisciplinària vinculada a l’àmbit jurídic i empresarial.

Aquests estudis no només capaciten l’estudiant per realitzar treballs vinculats de manera específica a cada una de les titulacions (direcció d'empreses, advocacia, assessorament jurídic i econòmic, etc.), sinó que habiliten molt especialment per aplicar el raonament econòmic i jurídic necessari per a la presa de decisions estratègiques en entitats tant de l’àmbit públic com del privat. En conseqüència, les sortides professionals dels estudiants d'aquesta doble titulació són molt diverses, ja que s'adapten a un gran ventall de llocs de treball del mercat laboral actual.

Descripció del títol:

Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 5 anys i 1 quadrimestre
Crèdits ECTS 390
Formació bàsica 108
Obligatoris 246
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 12
Places 20        
Horari Matí i tarda (1r curs)
Centre on s'imparteix

Facultat de Ciències Jurídiques i Facultat d'Economia i Empresa

Llengües utilitzades
  • Català
  • Castellà