saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Anglès

En aquest grau aprendràs a dominar en profunditat la llengua anglesa des del punt de vista lingüístic i rebràs formació en aspectes culturals i literaris relacionats amb la realitat lingüística anglòfona. A més, t'oferim la possibilitat d'adquirir coneixements d'altres llengües modernes i afavorim la formació de professionals versàtils i adaptables a situacions lingüístiques i culturals variades i complexes. En definitiva, et facilitarà les eines professionalitzadores que et permetran accedir a una gran varietat de llocs de treball en els quals la llengua anglesa és una eina d'ús quotidià i un requisit imprescindible.

El 75% de les assignatures específiques obligatòries se centren a assegurar que les persones graduades obtinguin un domini pràctic i teòric de la llengua anglesa excel·lent.

Places

55

Idiomes

Anglès, català, castellà, francès i alemany

Nota de tall 2019 5,01
Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 25 d’octubre de 2011

És recomanable que els futurs estudiants tinguin interès específic i capacitat rellevant per les matèries de llengua i literatura i, en concret, per la llengua anglesa i el món literari i cultural anglosaxó. Consegüentment, per tal de poder superar-lo amb èxit, es recomana un nivell de coneixement mínim de la llengua anglesa corresponent a un B1 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

El nostre grau es caracteritza perquè posa un èmfasi especial en la formació lingüística dels estudiants respecte de graus similars d'altres universitats. De fet, el 75% de les assignatures específiques obligatòries se centren a assegurar que les persones graduades obtinguin un domini pràctic i teòric de la llengua anglesa excel·lent, que els permeti respondre adequadament a la demanda de la societat, tant en empreses com en centres d'ensenyament. Tot això sense deixar de banda el valor afegit que confereix als estudiants una formació suficient en la literatura i la cultura dels països de parla anglesa, que sempre pot ser complementada cursant assignatures optatives d'aquestes matèries.

  • Lingüística Anglesa. Adquiriràs coneixements sobre aspectes lingüístics fonamentals de la llengua anglesa i t'introduiràs en continguts preliminars sobre lingüística aplicada en l'àmbit de l'anglès com a llengua estrangera.
  • Traducció Anglesa. Aprofundiràs en alguns aspectes fonamentals relacionats amb la traducció directa i la traducció inversa, i també en l'aplicació de les noves tecnologies a la traducció.
  • Literatura i Cultura Angleses. Tindràs una visió general i actual d'alguns dels temes més rellevants en els estudis culturals i literaris anglesos.
  • Alemany. Et proporcionarà els coneixements bàsics sobre la llengua alemanya, la literatura i la cultura dels països de parla alemanya.

Un cop t'hagis graduat, podràs exercir, entre altres, les activitats professionals següents:

  • Ensenyament de la llengua anglesa a tots els nivells.
  • Treball editorial: edició i correcció de textos.
  • Traducció.
  • Assessorament lingüístic.
  • Indústria de la cultura i del turisme.
  • Treball administratiu en empreses multinacionals que requereixin un coneixement elevat de llengua anglesa.