saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

L'objectiu principal del grau d'Administració i Direcció d'Empreses és formar professionals amb capacitat tant per emprendre el seu negoci com per treballar per compte aliè en diversos àmbits: consultoria i assessoria d'empreses, gestió i direcció en les àrees funcionals de l'empresa o direcció d'empreses i institucions públiques i privades. En finalitzar els estudis de grau, sabràs identificar oportunitats i amenaces, gestionar recursos financers, materials i humans, i analitzar i interpretar la informació tant d'empresa com de l'entorn per prendre decisions òptimes i avaluar els resultats obtinguts. El grau d'Administració i Direcció d'Empreses et prepara per exercir en qualsevol àrea funcional de l'empresa: màrqueting, producció i recursos humans, entre altres.

Completaràs la teva formació amb 560 hores de pràctiques obligatòries en una empresa o institució. La Facultat disposa de convenis de col·laboració amb més de 250 empreses.

Places

Campus Bellissens: 140

Campus Terres de l’Ebre: 50

Idiomes

Català, castellà i anglès (optatiu)

Nota de tall 2018

Campus Bellissens: 5,097

Campus Terres de l'Ebre: 5

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 11 d'agost de 2011

L'estudiant de nou ingrés ha d'estar motivat per desenvolupar-se en l'àmbit de la direcció i gestió empresarial. Així, els seus interessos poden recaure en la gestió de qualsevol de les àrees funcionals d'una empresa o en la direcció en general. Per això, és recomanable tenir predisposició per desenvolupar competències i actituds claus com la responsabilitat i capacitat de treball autònom i en equip, capacitat de raonament numèric, habilitats comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.

T'ajudem a millorar el currículum:

 • Podràs cursar una part important de les assignatures en anglès, inclosa la menció en Comerç Internacional.
 • Gaudiràs d'un entorn internacional amb estudiants d'arreu del món.
 • Tindràs al teu abast programes de mobilitat internacional amb més de 90 universitats de tots els continents.
 • Completaràs la teva formació amb 560 hores de pràctiques obligatòries en una empresa o institució. La Facultat disposa de convenis de col·laboració amb més de 250 empreses.
 • A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer de remunerades i compatibles amb la teva formació.
 • Rebràs classes de professorat, nacional i internacional, d'alt nivell acadèmic combinat amb professionals i directius de prestigi.
 • La mida dels grups facilita l'ús de metodologies docents participatives i la proximitat amb el professorat.
 • Els horaris compactes permetran optimitzar i organitzar-te el temps.
 • Podràs cursar la menció en Màrqueting, si et vols especialitzar en aquest àmbit.
 • Si provens d'un CFGS afí als estudis d'aquest grau, podràs reconèixer fins a 60 ECTS (en funció del CFGS) i cursar el grau en tres anys.
 • Disposaràs d'un tutor o tutora que t'orientarà i assessorarà al llarg de la teva formació acadèmica.
 • Podràs continuar la formació amb una àmplia oferta de màsters i postgraus.
 • Som l'única Facultat pública de Catalunya que ha rebut la certificació del sistema intern de garantia de la qualitat.
 • Comerç Internacional (impartida íntegrament en anglès). En un entorn globalitzat, cada vegada és més necessari tenir una formació amb visió internacional. En aquesta menció t'especialitzaràs en matèria de màrqueting, economia internacional, relacions econòmiques internacionals, finances internacionals i dret del mercat internacional.
 • Màrqueting. Aquesta menció et permetrà adquirir coneixements especialitzats en màrqueting i l’aplicació pràctica en l'àmbit de la gestió empresarial.

Un quadrimestre íntegre del darrer curs es dedica a la realització de pràctiques en empreses o institucions (560 hores). Podràs ampliar aquesta experiència amb pràctiques extracurriculars remunerades, compatibles amb l'horari lectiu.

La Facultat té convenis amb més de 250 organitzacions (multinacionals, pimes, Administració pública, entre altres), perquè puguis triar el lloc de pràctiques que més s'ajusti al teu perfil, amb una oferta de places que supera amb escreix la demanda.

També podràs accedir a la Borsa de Treball de la Facultat, on trobaràs moltes ofertes de treball adreçades a titulats i estudiants d'últims cursos.

També es duen a terme activitats d'orientació professional.

La internacionalització és un dels pilars de la proposta formativa de la Facultat. Per això, et facilitem que puguis complementar la formació amb una estada d'un o dos quadrimestres en una universitat estrangera i en tornar se’t reconeixeran les matèries cursades en el teu expedient acadèmic. D'aquesta manera, podràs reforçar els coneixements lingüístics, veure com funciona el món empresarial en altres contextos i obrir-te nous horitzons professionals.

La Facultat ofereix 250 places de mobilitat en més de 90 universitats de 30 països amb què té conveni. A més de les beques Erasmus, tindràs accés a l'ajut de la Fundació Privada Reddis per facilitar-te la mobilitat acadèmica.

A Europa podràs anar a universitats d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Escòcia, França, Grècia, Holanda, Irlanda, Itàlia, Polònia, Portugal i Suècia, entre altres. La Facultat també té acords amb universitats de fora d'Europa com ara l’Argentina, el Brasil, el Canadà, els Estats Units, Mèxic i la Xina.

Segons l'informe d'AQU sobre la inserció laboral dels graduats i graduades del 2017, el 92% de les persones graduades de l'àmbit de l'economia, l'empresa i el turisme treballen.

El grau et capacitarà per exercir la professió d'economista, regulada pel Col·legi d'Economistes, i també les activitats professionals següents:

 • Direcció de pimes i grans empreses nacionals i multinacionals.
 • Direcció de les àrees funcionals de l'empresa: màrqueting, producció i recursos humans, etc.
 • Administració i gestió en l'Administració pública.
 • Direcció i gestió en organismes internacionals.
 • Gestió de comerç exterior.
 • Assessoria i consultoria.
 • Emprenedoria.