saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés als graus de Ciències de Socials i Jurídiques

Els accessos als graus de:

 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Comunicació Audiovisual
 • Dret
 • Economia
 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Social
 • Finances i Comptabilitat
 • Geografia i Ordenació del Territori
 • Pedagogia
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Relacions Laborals i Ocupació
 • Treball Social
 • Turisme
 • Dobles titulacions de grau:
  • Administració i Direcció d'Empreses i Dret
  • Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat
  • Dret i Relacions Laborals i Ocupació

Alumnes provinents de batxillerat:

 • Fase general de les PAU i, si s’escau, l’especifica amb les matèries de modalitat adscrites la branca de ciències socials i jurídiques.

Alumnes provinents de cicles formatius de grau superior:

 • Si s’escau, fase específi ca de les PAU amb les matèries de modalitat adscrites a la branca de ciències socials i jurídiques.

Alumnes més grans de 25 anys:

 • Prioritàriament les persones que superin les proves d'accés per a més grans de 25 anys amb les matèries adscrites a la branca de ciències socials i jurídiques.