saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés de petició de dies de descans retribuïts de la beca de col·laboració

Petició dels dies de descans retribuïts

El/la becari/ària de col·laboració

 • Per a les beques que tenen la durada d'un curs acadèmic (11 mesos), el/la becari/becària té dret a gaudir de deu dies de descans, distribuïts d'acord amb el servei on es desenvolupa la beca
 • Els dies de descans aniran en relació al període de prestació efectivament desenvolupat
 • El període concret de gaudiment estarà condicionat a les necessitats del servei
 • Per consultar els dies de descans que es poden gaudir en funció de la durada de la beca cal consultar la taula de dies festius retribuïts següent:
   

  Dedicació beca

  Període de prestació efectivament desenvolupat

  Dies descans

  Hores descans

  Hores/setmana

  Mesos

  15

  11

  10

  30

  10

  9

  27

  9

  8

  24

  8

  7

  21

  7

  6

  18

  6

  5

  15

  5

  4

  12

  4

  3

  9

  3

  2

  6

  20

  11

  10

  40

  10

  9

  36

  9

  8

  32

  8

  7

  28

  7

  6

  24

  6

  5

  20

  5

  4

  16

  4

  3

  12

  3

  2

  8

  Biblioteca. Hores/caps de setmana + festius

  Mesos

  Dies descans

  Hores descans

  7 hores caps setmana normals

  14 hores caps setmana exàmens

  7 hores/dia en festius

  11

  2 dies de caps de setmana, l'hora restant es distribuirà d'acord amb el que estableixin el responsable i el/la becari/ària

  15

  Biblioteca. Hores/caps setmana exàmens

  Caps de setmana

  Dies de descans

  Hores descans

  7

  5 caps de setmana aproximadament

   

  1

 • Entregar la petició al responsable immediat del/de la becari/ària

Com a mínim 10 dies abans de l'inici dels dies de descans

Resolució de la petició dels dies de descans retribuïts

El/la responsable immediat/a del/de la becari/ària

 • Comunica a l'interessat/da la concessió dels dies sol·licitats
 • En el cas de no concessió dels dies sol·licitats, caldrà motivar-ho

5 dies abans de l'inici dels dies de descans

 • En la petició autoritzada: El/la becari/ària gaudeix dels dies de descans retribuït, i es reincorpora a la beca un cop finalitzats
 • En la petició desautoritzada: El/la becari/ària realitza una nova proposta de dies de descans retribuït amb l'acord del responsable immediat