saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procés de cobertura de les vacants de les beques de col·laboració i gestió de les llistes d'espera

Comunicació de la renúncia del/de la becari/ària

 • Les unitats de la URV (Centres, departaments, serveis,...) on s'hagin produït les renúncies per part d'algun/s dels becaris assignats
 • El becari/ària
 • El/la becari/ària ha de comunicar la renúncia a la unitat gestora de les beques a través del seu perfil de Gestió Beques
 • NOTA: els endarreriments en la comunicació de les renúncies suposen un endarreriment en la cobertura de la vacant

Amb 15 dies d'antel·lació a la data efectiva de la renúncia. En cas d'incompliment d'aquest termini pot haver-hi penalització econòmica

Oferta de les places vacants

L'Oficina d'Orientació Universitària - OOU

 • Es segueix ordre de prelació de la llista d'espera de la beca vacant
 • L'Oficina d'Orientació Universitària - OOU es posa en contacte amb el candidat de la llista d'espera telefònicament
 • En el cas de no rebre resposta per part del candidat de la llista d'espera es passarà al següent candidat

Finalització del procés

 • L'Oficina d'Orientació Universitària - OOU:
  • comunicarà per correu electrònic a la unitat l'adjudicatari /ària de la beca
 • El becari/ària seleccionat/da haurà:
  • seguir les instruccions que s'indiquen a continuació:
  • posar-se en contacte amb el responsable de la beca assignada per concretar incorporació
  • incorporar-se a la beca en la data acordada