saltar al contingut principal
Cercar
URV

Relació de documents per a la gestió de les unitats de les beques de col·laboració

Classificació document per tipus de beca Qui fa ús del document Descripció del document
Relació de documentació d'ús en les beques de col·laboració
Beques Aprenentatge Unitat BAU3. Model d'avaluació del rendiment del becari de col·laboració d'aprenentatge
Beques Aprenentatge Unitat BAU4. Model de sol·licitud de pròrroga de la beca de col·laboració d'aprenentatge
Beques Específiques Unitat BEU3. Model de sol·licitud de pròrroga de la beca de col·laboració específica
Beques Genèriques Unitat BGU1. Model d'avaluació del rendiment del becari per a les beques genèriques
Beques Genèriques Becari/ària BGB1. Model sol·licitud renovació de la beca genèrica
Totes les beques Unitat/Becari/ària TBU1. Declaració de compromís de confidencialitat dels becaris de col·laboració en el tractament de dades
Totes les beques Becari/ària TBB1. Model de full de dades personals i bancàries
Totes les beques Becari/ària TBB2. Model 145 IRPF
Totes les beques Becari/ària TBB3. Model TA1 d'assignació de número d'afiliació de la Seguretat Social
Totes les beques Becari/ària

TBB4. Model de petició de dies de descans retribuït del/de la becari/ària

Totes les beques Becari/ària TBB5. Model de presentació d'al·legacions
Totes les beques Becari/ària TBB6. Model de renúncia a la beca de col·laboració
Totes les beques Becari/ària TBB7. Model de sol·licitud de suspensió de la beca de col·laboració