saltar al contingut principal
Cercar
URV

Relació de documents per a la gestió dels/de les becaris/ària en les beques de col·laboració

Classificació document per tipus de beca Qui fa ús del document Descripció del document
Relació de documentació d'ús en les beques de col·laboració
Totes les beques Unitat/Becari/ària TBU1. Declaració de compromís de confidencialitat dels becaris de col·laboració en el tractament de dades
Beques Genèriques Becari/ària BGB1. Model sol·licitud renovació de la beca genèrica
Totes les beques Becari/ària TBB1. Model de full de dades personals i bancàries
Totes les beques Becari/ària TBB2. Model 145 IRPF
Totes les beques Becari/ària TBB3. Model TA1 d'assignació de número d'afiliació de la Seguretat Social
Totes les beques Becari/ària

TBB4. Model de petició de dies de descans retribuït del/de la becari/ària

Totes les beques Becari/ària TBB5. Model de presentació d'al·legacions
Totes les beques Becari/ària TBB6. Model de renúncia a la beca de col·laboració
Totes les beques Becari/ària TBB7. Model de sol·licitud de suspensió de la beca de col·laboració