saltar al contingut principal
Cercar
URV

Instruccions importants per als nous becaris

Si us ha estat adjudicada una beca de col·laboració amb la URV heu d'emplenar i signar els impresos següents:

 • Documents obligatòriament escanejats en format pdf i en un sol arxiu al correu electrònic: bequescol(ELIMINAR)@urv.cat
  • full de dades personals i bancàries
  • full d'IRPF (model 145)
  • fotocòpia del vostre compte bancari, on s'ha d'indicar el codi IBAN
  • fotocòpia del NIF/NIE (si el NIE no és un document identificatiu, cas dels comunitaris enviar  NIE + passaport)
  • fotocòpia del número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Documents en format paper: personalment a l'Oficina d'Orientació Universitària, horari de 9,30 a 13,30 hores Oficina d'Orientació Universitària, Av. Catalunya, 35 en el Campus Catalunya de Tarragona. Aquests documents s'han de fer arribar en format paper, i només els han d'emplenar els adjudicataris/àries de beques de col·laboració que no tinguin número d'afiliació a la Seguretat Social i que no hagin estat donats d'alta a la Seguretat Social

La documentació requerida l'haureu de fer arribar a l'Oficina d'Orientació Universitària - OOU, a l'atenció de Tere Ferrús, el dia següent de la comunicació que heu estat adjudicatari/a d'una beca de col·laboració.

Són documents imprescindibles per poder-vos realitzar els pagaments, i donar-vos d'alta en la Seguretat Social, si escau.