saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documents importants per als adjudicataris de la beca

Si us ha estat adjudicada una beca Assistent Docent o una beca Assistent/Talent, heu d'emplenar i aportar els impresos següents en format PDF i units en un sol arxiu.

  • Full de dades personals i bancàries
  • Full d’IRPF (model 145)
  • Fotocòpia d’un compte bancari del que sigueu titulars o co-titulars i on hi aparegui el codi IBAN
  • Fotocòpia del NIF/NIE (si el NIE no és un document d’identificació, els comunitaris han d’enviar el NIE i el passaport)
  • Fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social 

Immediatament després de rebre la notificació en la qual us comuniquen l'adjudicació de la beca, heu d'enviar la documentació requerida al correu electrònic bequescol(ELIMINAR)@urv.cat o dur-la personalment a l'Oficina d'Orientació Universitària (Av. Catalunya, 35, Campus Catalunya de Tarragona, horari de 9.30 a 13.30 hores).

Si no disposeu de número d'afiliació a la Seguretat Social i no heu estat donats d'alta a la Seguretat Social, heu d'emplenar el següent document en format paper i dur-lo a l'Oficina d'Orientació Universitària o entregar-lo a l'oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social que correspongui.

Tots aquests documents són imprescindibles per realitzar-vos els pagaments i, en els casos que correspongui, donar-vos d'alta a la Seguretat Social.