saltar al contingut principal
Cercar
URV

BEQUES D'EQUITAT (BEQUI)

Per al curs acadèmic 2018-2019 s'ha implementat un únic formulari per a sol·licitar l'Acreditació de caràcter econòmic (MATRC), per matricular-se com a becari/ària condicional, i l'Acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat (EQUITAT), per tant, emplenat un únic formulari sol·licitareu:

- Procediment MATRC: Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2018-2019. És a dir, en cas d'obtenir una Acreditació positiva l'estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat.

- Procediment EQUITAT: Acreditació d'un tram de renda familiar, per una banda, i de la beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris per al curs 2018-2019, per l'altra. Això implica que aquest procediment tindrà dos resultats;

  • l'acreditació del tram de renda familiar, de caràcter informatiu, i
  • la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dues respostes que es podran descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Resum:

L'objecte d'aquest procediment consisteix en l’obtenció d’una acreditació del tram de renda familiar i/o d’una beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits per a estudiants de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019.

RESOLUCIÓ EMC/2506/2018, de 25 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1500/2018, de 29 de juny, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2018-2019, els procediments de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional.

RESOLUCIÓ EMC/1500/2018, de 29 de juny, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2018-19, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudiants universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (ref. BDNS 4061079). (DOGC núm. 7656 publicat el 04/07/2018)

1a RESOLUCIÓ BEQUI 2018/19, Resolució relativa a la publicació dels resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2018/19.

2a RESOLUCIÓ BEQUI 2018/19, Resolució relativa a la publicació dels resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2018/19.

3a RESOLUCIÓ BEQUI 2018/19, Resolució relativa a la publicació dels resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2018/19.

4a RESOLUCIÓ BEQUI 2018/19, Resolució relativa a la publicació dels resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2018/19.

5a RESOLUCIÓ BEQUI 2018/19, Resolució relativa a la publicació dels resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2018/19.

RESOLUCIÓ BEIP 2018, Resolució relativa al procediment per a la minoració del preu de la matrícula universitària per a estudiants que cursen el doble grau en educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2018-19.