saltar al contingut principal
Cercar
URV

XARXA D'UNIVERSITATS INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES

ESTIU 2017

CURSOS SUSCEPTIBLES DE SER RECONEGUTS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU
 

Marcs organitzatius

Reconeixement a la URV Si/No

Cursos d'Estiu de l'INEFC (CEINEFC)

SI

Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant - Rafael Altamira(CEUA-RA)

SI*

Universitat de Girona - Cursos d'estiu (CEUdG)

SI*

Universitat d’Estiu UIB (UEUIB)

SI

Cursos d’Estiu 2017 Universitat Internacional d’Estiu (CEUIC)

NO

Espai de Formació La Nau dels estudiants – Universitat de València (EFLNE)

NO

Els Juliols de la UB (EJUB)

 SI*

Universitat Catalana d'estiu (UCE)

 NO

Universitat Catalana d'Estiu de la Natura (UCEN)

SI

Universitat d'Estiu Ramon Llull (UERL)

NO

Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida (UEUdL)

SI*

Universitat d'Estiu de la UVic (UVic-UCC)

 NO

Cursos d’Estiu Universitat Pompeu Fabra (CEUPF)

 SI

Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH)

 SI

Universitat Oberta d'Estiu (UOE)

SI

(*) Les activitats dels marcs organitzatius assenyalats amb l'asterisc podran ésser reconegudes pels estudiants de Grau, sempre que compleixin els requisits establerts per la Normativa Acadèmica de Grau i Màster que regula les Activitats Universitàries Reconegudes:

- Les activitats s'han de desenvolupar simultàniament a l'ensenyament de grau al que es vulguin incorporar.

- Per a reconèixer aquestes activitats, s'estableix que un ECTS s'obté amb 25 hores de dedicació a l'activitat i una qualificació d'Apte/a en el certificat d'aprofitament corresponent.

Es podran reconèixer un màxim de 2 crèdits durant tota la carrera.