saltar al contingut principal
Cercar
URV

XARXA D'UNIVERSITATS INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES

ESTIU 2016

CURSOS SUSCEPTIBLES DE SER RECONEGUTS EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU
 

Marcs organitzatius

Reconeixement a la URV Si/No

Universitat d'Estiu d'Andorra

NO

Cursos d'Estiu de l'INEFC (CEINEFC)

SI

Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant - Rafael Altamira(CEUA-RA)

NO

Universitat de Girona - Cursos d'estiu (CEUdG)

SI

Espai de formació La Nau dels Estudiants - Universitat de València                                SI

Els Juliols de la UB (EJUB)

 NO

Universitat Catalana d'estiu (UCE)

 NO

Universitat Catalana d'Estiu de la Natura (UCEN)

SI

Universitat d'Estiu Ramon Llull (UERL)

NO

Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida (UEUdL)

 SI*

Universitat d'Estiu UIB (UEUIB)

SI

Universitat d'Estiu de la UVic (UVic-UCC)

 NO

Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei(UIMIR)

 NO

Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH)

 SI*

Universitat Oberta d'Estiu (UOE)

SI

(*) Les activitats dels marcs organitzatius assenyalats amb l'asterisc podran ésser reconegudes pels estudiants de Grau, sempre que compleixin els requisits establerts per la Normativa que regula les Activitats Universitàries Reconegudes:

- Les activitats s'han de desenvolupar simultàniament a l'ensenyament de grau al que es vulguin incorporar.

- Per a reconèixer aquestes activitats, s'estableix que un ECTS s'obté amb 25 hores de dedicació a l'activitat i una qualificació d'Apte/a en el certificat d'aprofitament corresponent.

Es podran reconèixer un màxim de 2 crèdits durant tota la carrera.